Falun blir medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Falu kommun är numera medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Kommunens arbete med att öka och förbättra cyklingen i Falun, allt enligt kommunens upprättade cykelplan, fortsätter. Tidigare i år bestämde sig kommunen för att ansöka om att bli medlem i Svenska Cykelstäder, efter att föreningen identifierat Falun som en blivande medlem utifrån kommunens arbete med cykling. För att bli medlem i …