Efter årsmötet: Ny verksamhetsplan, nya stadgar och fortsatt förtroende för styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 26 maj valdes styrelsen i sin helhet om. Stadgarna ändrades också för att öppna upp för suppleanter i styrelsen. Valberedningen fick i uppdrag att utse suppleanter för kommande år och de väntas inom kort att utlysa att de tar emot nomineringar.

Med den verksamhetsplan som fastställdes för 2021-2023 så fortsätter Svenska Cykelstäders offensiva satsning på att expandera verksamheten med fokus på opinionsbildning, kunskapsutbyte och samverkan, i syfte att nå ökad cykling i hela landet och att skapa bättre förutsättningar för kommuner och regioner.

Fastställda årsmöteshandlingar

Styrelsen för Svenska Cykelstäder fick fortsatt förtroende:

Moa Rasmusson (L), ordförande, Sollentuna
Christina Bernhardsson (S), vice ordförande, Umeå
Anders Samuelsson (C), Jönköping
Jenny Lundström (MP), Region Uppsala
Emmyly Bönfors (C), Göteborg
Sofia Stynsberg (M), Växjö
Gustav Hemming (C), Region Stockholm
Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen
Mats Werne (L), Helsingborg