Cykling mot enkelriktat filmas i Göteborg och Helsingborg

svenskacykelstader Nyheter

På uppdrag av Svenska Cykelstäder studerar konsultföretaget Afry nu trafiken i Göteborg och Helsingborg. Det handlar om gator som är dubbelriktade för cykeltrafik men där motorfordon bara får färdas i ena riktningen. Vi ställde tre snabba frågor till projektledaren Joakim Bjerhem, trafikplanerare på Afry.

Joakim Bjerhem, trafikplanerare Gång och cykel, Afry. Foto: privat

Vad studerar ni?
– Vi tittar på beteenden och konflikter utifrån ett filmat material och en enkätundersökning som vi gör på gator där det är tillåtet att cykla mot enkelriktad motortrafik. Vad tycker folk om regleringen? Finns det konflikter på dessa platser?

Vad är er hypotes?
– Hypotesen är att vi inte kommer att kunna hitta några farliga situationer på dessa platser som kan kopplas till regleringen. Vi tror även att bilister kommer att vara mer skeptiska till regleringen än cyklister.

Varför är det här viktigt att undersöka?
– Det finns en ryggmärgsreaktion om att det är dåligt att cyklister kan möta bilister mot deras färdriktning. Men i resten av Europa är detta mycket vanligt och det finns inga belägg för att det skulle minska trafiksäkerheten.

Bakgrund: Svenska Cykelstäders studie om cykling mot enkelriktat

Svenska Cykelstäder har fått medel från Trafikverkets Skyltfond för att studera trafiksäkerhetseffekter av dubbelriktad cykeltrafik på gator där motorfordon bara får färdas i ena riktningen. Gatorna studeras under september i rusningstid i Göteborg (Östra Larmgatan och Stora Nygatan) och i Helsingborg (Prästgatan och Sankt Jörgens plats). I en tidigare delstudie har konsultföretaget Sweco genomfört en litteratur- och expertintervjustudie, som visar att regleringen både kan öka säkerheten och framkomligheten för cyklande i täta stadsmiljöer. Läs mer här eller via direktlänken till rapporten: Svenska Cykelstäder rapport 2020:1.

Transportstyrelsens beslut att förbjuda cykling mot enkelriktat

Transportstyrelsen fastställde våren 2020 att cykling mot enkelriktat inte är förenligt med trafiklagstiftningen. För att komma runt detta använder nu flera kommuner annan reglering än just enkelriktning för att tillåta dubbelriktad cykeltrafik på gator där motorfordon bara får färdas i ena riktningen. Detta kan regleras, skyltas och utformas på olika sätt.

Omslagsbild: Emma Johansson och Emma Wallberg från Afry vid en för cyklingen dubbelriktad gata i Göteborg. Foto: Joakim Bjerhem