Hur får vi fler barn att cykla till skolan? Se webbinariet i efterhand

Anna Linell Nyheter

Hur får vi fler barn att cykla till skolan? Det var temat på webbinariet som Svenska Cykelstäder anordnade den 3 september. På länken ovan kan du se webbinariet i efterhand.

Webbinariet är en del av Svenska Cykelstäders kampanj ”Låt barnen styra” för att få fler barn att cykla till skolan. Som en del av kampanjen har vi gjort en film, skrivit en debattartikel och gjort en sammanställning av fakta och nyckeltal kring barn och ungas cykling.

På webbinariet fick vi höra om det framgångsrika arbetet med att få fler barn att cykla i Luleå kommun. Forskare Anna-Karin Lindqvist och rektor Catarina Öberg bjöd på konkreta tips och framgångsfaktorer. Irene Isaksson Hellman berättade om If:s färska undersökning kring olyckor runt skolor. Du hittar föreläsarnas presentationer och länkar till mer information nedan.

Varför är det viktigt att barn cyklar till skolan?

Barn och ungdomar som rör på sig har lättare att koncentrera sig i skolan. De lär sig mer och förbättrar sin hälsa. Majoriteten av svenska elever bor så nära till skolan att det är möjligt att cykla. Istället väljer alltför många föräldrar att skjutsa sina barn. Det gör att trafiksäkerheten runt skolorna försämras. Med coronaviruset blir det ännu viktigare än tidigare att cykla eller gå till skolan. Kommunerna behöver hitta sätt att främja barns aktiva skoltransporter tillsammans med föräldrar och lärare.

Medverkande på webbinariet

Irene Isaksson Hellman, forskningsledare Trafiksäkerhet på If
Här finns hennes presentation och här finns If:s undersökning om de mest olycksdrabbade skolområdena . Hon hälsar att det går bra att höra av sig till henne för regionala siffror.

Anna-Karin Lindqvist, universitetslektor som forskar om aktiva skoltransporter, Luleå tekniska universitet
Här finns hennes presentation och här kan ni läsa mer om forskningsprojektet aktiva skoltransporter.

Catarina Öberg, rektor F-3 på Tunaskolan i Luleå kommun
Här finns hennes presentation och här kan du läsa mer om hur Luleå kommun jobbar med aktiva skoltransporter.

Vad vill Svenska Cykelstäder göra för att fler barn ska cykla till skolan?

  • Låt säker cykling, precis som simning, ingå i läroplanen för skolämnet idrott och hälsa.
  • Sänk bashastigheten för bilar i tätorter till 30 km/h
  • Gör det möjligt för kommuner att själva kontrollera hastigheter som ett komplement till polisens insatser
  • Utgå från barns förutsättningar när nya cykelvägar byggs och befintliga sköts om. 
  • Påskynda införandet av Intelligent hastighetsanpassning, ISA, och geo-fencing för att minska fortkörningarna och reglera framkomligheten vid skolor och andra platser där barn rör sig.

Läs mer om punkterna och våra andra förslag för ökad cykling i vårt politiska program.