VTI går in i Cykelstäderna

Emil Törnsten Nyheter

Behovet av kunskapsutbyte och samverkan inom cykelfrågor ökar. Detta gör att VTI går in i Svenska Cykelstäder som associerad medlem.

Måndag den 19 mars invigs VTI:s nya cykelforskningscentrum. VTI har fått i uppdrag av regeringen att vara administrativ värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. Som administrativ värd ska VTI bidra till att utveckla cyklingens roll i Sverige.

I samband med invigningen offentliggörs att VTI blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Enligt Anna Niska, företrädare för nya Cykelcentrum, är detta för att samverka kring forskning:

– Svenska Cykelstäder är ett initiativ där de bästa aktörerna samlas kring gemensamma utmaningar. För vår del innebär det en möjlighet att sprida vår forskning till de som behöver den. Vi vill också lyssna av var hindren för att öka cyklingen och göra den säkrare finns inom exempelvis infrastruktur, organisation och beteendepåverkan, säger Anna.

Cykelcentrum ska arbeta för långsiktig kunskapsuppbyggnad och tvärvetenskapligt samarbete inom cykling. Till detta hör att knyta forskningen närmare olika aktörer som arbetar med att förbättra cykelinfrastrukturen. Detta gör att VTI passar in i Cykelstäderna:

– Det finns ett generellt behov av höjd kompetens inom cykelplanering. Vi är övertygade om att vi kan bidra både genom att dela med oss av våra framgångsrecept och genom att lyfta våra utmaningar. Samtidigt kan vi lära och bli bättre genom att ta del av nya rön. Att VTI går in Svenska Cykelstäder kommer att gynna kunskapsutvecklingen i hela landet, säger Henrik Oretorp, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Läs mer om det nya forskningscentrumet här.