Vi har tyvärr haft tur: ett brev från avgående verksamhetsledaren

svenskacykelstader Nyheter

Vänner av hälsosamma, hållbara och mänskliga städer och regioner,

Det var i början av år 2017 som jag fick möjligheten att börja jobba med Svenska Cykelstäder. Föreningen initierades under 2014 så grundstrukturerna hade hunnit komma på plats på ett väldigt bra sätt, men på grund av att budgeten var minimal fanns det inte så mycket operativt arbete. Genom att göra mer, synas mer och göra medlemskapet mer attraktivt hoppades vi att föreningen skulle kunna växa på alla sätt; i antal medlemmar, i ekonomisk omsättning och i inflytande.

Vi har, tyvärr, haft massor av tur i det avseendet. Vi har surfat på en våg av efterfrågan på samverkan och kunskapsutbyte i cykelfrågor. Svenska Cykelstäder har fyllt ett tomrum. Nu behöver man inte längre vara ensam cykelsamordnare i en avlägsen kommun. Man behöver inte känna sig som den enda politikern i landet som tycker det är vettigt att prioritera cykling framför andra färdsätt. Vi har skapat ett nätverk.

Under resans gång har vi lärt oss massor, provat saker, bytt strategier. Från början skulle Cykelstäderna vara en ”elitklubb” för de kommuner som kommit längst. Under 2020 ändrade vi på medlemskapskraven för att möjliggöra för fler att bli medlemmar. Vi sade inte längre att vi var en förening för cykelstäder, utan snarare en förening för kommuner och regioner som vill skapa cykelstäder.

Det har funnits och finns fortfarande massor av hinder mot att få hälften av alla resor under fem kilometer att ske på cykel. Ansvaret för cykelomställningen läggs idag på kommuner, samtidigt som staten lägger nästan 900 miljarder kronor på infrastruktur (men bara en procent till gång och cykel). Vi kan inte åstadkomma ökad cykling om staten samtidigt lägger miljardbelopp på att göra bilåkande mer attraktivt. Vi kan inte ha gamla planeringsregler som kom till för 50 år sedan för att främja bilism. Vi kan inte ha förbud för Trafikverket att bygga friliggande statliga cykelvägar. Svenska Cykelstäder behövs tyvärr mer än någonsin.

Men med våra medlemmars engagemang och mandat har vi tillsammans blivit en viktig röst. Vi har fått till en riksdagsmajoritet för att modernisera väglagen. Vi har fått in cykelgator i lagstiftningen. Vi har fått stadsmiljöavtal permanenterat. Cykelinvesteringarna i statligt vägnät ökar år för år. Vi har aldrig varit så här nära att få ett nationellt cyklingsmål eller flera planeringsregler såsom cykling mot enkelriktat och högersväng mot rött. Inget av det här har hänt tack vare oss, men en god del hade inte hänt utan oss.

Nya, spännande saker ligger i pipeline för föreningen. Vi har en stark verksamhetsplan som genomförs och fler nyheter är att vänta framöver. En ny, långsiktig strategi för att bli större och bättre är under framtagande. När pandemin är över kommer vi ha ännu bättre förutsättningar för vår verksamhet. Samtidigt vill jag be er medlemmar som läser detta om ert tålamod. Rekrytering av min ersättare pågår och det tar tid att bli varm i kläderna.

För egen del väntar härnäst Oslo och Syklistenes landsforening. Det har varit ett privilegium att få jobba med er alla och jag har fått fantastiska förutsättningar på alla sätt och vis.

Cykla som vinden,

Emil Rensvala
Avgående verksamhetsledare

Omslagsbild: Förskoleskjutsning i 15 minusgrader, december 2021.