Vardag för dig, systeminnovation för mig

Emil Törnsten Nyheter

Ännu idag anses cykling fortfarande inte vara ett seriöst transportslag i många europeiska länder. Åratal av transportplanering till fördel för biltrafik har skapat stadsrum och infrastruktur där det är svårt för cyklisten att få plats, skriver Trivectors Malin Mårtensson. 

Malin Mårtensson, trafikkonsult på Trivector

I ett projekt som löpt det senaste året har cykelexperter från tre ledande cykelstäder i Europa samlats för att diskutera och samla erfarenhet kring hur man löser detta. Tillsammans har experterna från Utrecht regionen, Köpenhamns kommun och Malmö Stad identifierat cykelinnovationer som kan fungera i andra städer.

”Det som får cyklingen att öka i en stad beror på rådande infrastruktur och trafiknormer, generell politisk ambition men också ofta på rätt tajming med rätt åtgärder”

När man pratar om cykelinnovationer tänker många på smarta prylar och uppkoppling, men det är bara en nisch bland innovationer. I projektet har stor vikt legat vid att det finns potential att bidra till systemförändring. Cykelinnovationer som kan leda till just systemförändring har i projektet varit åtgärder som; 1. Är nya på platsen de ska implementeras, 2.  Har syftet att öka andelen cykelresor i relation till andra transportslag eller 3. Bidrar till en systemförändring i myndigheterna. Detta innebär att en antagen och implementerad åtgärd eller koncept på en plats kan vara en innovation på en annan. Genom att öka cykelandelen, bidrar innovationerna till att nå EUs klimatmål vilket var ett fokus i projektet som var delfinansierat av Climate-KIC (av European Institute of Innovation & Technology).

 

Workshoparna och studiebesöken gav väldigt viktiga kunskapsutbyten. Cykelexperterna höll alla med om att man allt för sällan faktiskt får tid att sitta ner och verkligen dissekera problem och åtgärder med internationella kollegor. Diskussionerna resulterade i att man identifierade 3 innovationer från varje stad, vilka beskrevs så att kunskapen ska kunna föras vidare och stödja en systemförändring på europeisk nivå. För att nå dit kokar egentligen allt ner till att göra cykling till ett seriöst och attraktivt transportalternativ som sedan också används av människor. Det som får cyklingen att öka i en stad beror på rådande infrastruktur och trafiknormer, generell politisk ambition men också ofta på rätt tajming med rätt åtgärder. Läs mer i länken nedan och lär av experterna kring förutsättningar, framgångsfaktorer och hinder man stött på längs vägen.

Läs mer om projektet och de 9 innovationerna på:
https://www.trivector.se/nyhet/cykelinnovationer-som-kan-leda-till-systemforandringar/

Malin Mårtensson
Trafikkonsult
MSc Miljö- och naturresursekonomi