Valberedningen efterlyser suppleanter till styrelsen

svenskacykelstader Nyheter

Meddelande från valberedningen.

Är du en politiker med uppdrag i någon av våra kommuner eller regioner? Se hit!

Svenska Cykelstäder har vid det senaste årsmötet genom stadgeändring möjliggjort för upp till tre suppleanter utöver de nio ordinarie styrelseledamöterna. Årsmötet gav också valberedningen i uppdrag att utse suppleanter för det kommande verksamhetsåret. Vi har gett kansliet i uppdrag att samla in nomineringar. Till styrelsen väljs politiker med uppdrag som kopplas till cykling i en medlemskommun eller medlemsregion. Är det kanske du?

Man kan nominera sig själv eller andra till och med den 20 oktober via: info@svenskacykelstader.se

Kontakta oss gärna om ni har några frågor!

Vänligen,

Valberedningen
Emma Berginger (MP) emma.berginger@riksdagen.se 072 467 61 13
Louise Eklund (L) louise.eklund@liberalerna.se 070 231 43 19
Ulrika Jörgensen (M) ulrika.jorgensen@riksdagen.se 072 467 61 46
Muharrem Demirok (C) muharrem.demirok@linkoping.se 073-675 76 79