Trotsar breddad genomfartsled – Mora kommun ska få fler att cykla

svenskacykelstader Nyheter

I Mora cyklar redan var fjärde person varje eller nästan varje dag, men fler ska det bli när nya cykelstadsmedlemmen Mora kommun satsar. ”Det räcker inte att bara skapa säkra och trygga miljöer, cyklingen måste ges samma eller bättre förutsättningar än bilen”, säger samhällsplaneraren Kristina Hållmats. En utmaning är en breddad genomfartsled genom staden.

Mora kommun bedriver sedan flera år ett aktivt arbete för att förbättra förutsättningarna för cykelresor i kommunen. År 2018 antogs en cykelstrategi som sträcker sig fram till 2040 och lyfter fram bekvämlighet, framkomlighet och tillgänglighet för alla målgrupper.

– Målpunkter behöver knytas samman med ett sammanhängande vägnät. Det är också viktigt att tidigt i samhällsplaneringen tänka på ”hela resan”-perspektivet, där kopplingen mellan exempelvis cykel och kollektivtrafik stärks. Det ska vara lätt att ta sig hela resan från dörr till dörr, säger Kristina Hållmats, som är samhällsplanerare på kommunen.

Stort vägprojekt

Kristina Hållmats

En central utmaning är det stora vägprojektet Genomfart Mora, som i huvudsak innebär en breddning av den statliga vägen E45 genom Mora centrum men även nya gång- och cykelbanor och cirkulationsplatser ska byggas. För att möta effekterna av ökad framkomlighet för motortrafiken planerar kommunen en rad aktiviteter för att främja ökad cykling. Förutom cykelinfrastruktur handlar det om kommunikationsaktiviteter och visuella cykelmätare som ska göra att det upplevs snabbare och lättare att ta cykeln vid korta resor.

I Dalakommunen med runt 20 000 invånare finns det mycket att göra, menar Kristina.

– Okunskap, rädsla, bakgrund, ålder, funktionsvariation eller andra faktorer kan ligga bakom att många inte kan, får eller vågar cykla idag. Vi måste arbeta mer med faktorerna som ligger bakom varför man inte väljer cykeln framför bilen, säger Kristina. Hon lyfter fram att skjutsande av barn kan bero på föräldrars tidspress, trafikvolymer vid skola och ökade avstånd till fritidsaktiviteter.

Paris förebild

Ett medlemskap i Svenska Cykelstäder kan bli ett sätt att ytterligare öka kommunens insatser och höja ambitionen, enligt Kristina, som tycker att svenska kommuner med ambitioner om att främja aktivt resande borde blicka mot Frankrike.

– Paris har en plan för ett fossilfritt Paris där alla ska kunna nå jobb, skolor, grönområden och shopping på under 15 minuter. Där har 650 kilometer bilväg omvandlats till yta för gång och cykling. I en sådan stad tar alla sig lätt fram, avslutar Kristina.

Samtliga bilder: Mora kommun, använda med tillåtelse