Träff i Östersund 21 maj

Emil Törnsten Nyheter

Fokus låg på diskussioner och erfarenhetsutbyte när Cykelstäderna träffades i Östersund den 21 maj. Under dagen diskuterades tekniska detaljer såväl som bredare penseldrag kring sex teman:

 • Säkerhet vs framkomlighet
 • Mätningar, uppföljning och målformuleringar
 • Cykelgator
 • Hur skapa acceptans för cykling och cykelinvesteringar?
 • Korsningar
 • Nudging

Det finns i varierande grad goda exempel från hur medlemmarna gått till väga. I vissa fall är områdena så nya att det casen är begränsade. Det som är tydligt är att det i många fall behövs ett ökat engagemang från den nationella nivån med att ta fram riktlinjer, lagstiftning och finansiering.

På årsmötet under eftermiddagen beslutades om efterlängtade stadgeändringar som möjliggör för regioner att bli medlemmar. Direkt efter mötet beslutade styrelsen att godkänna ansökningar från de första två regionerna: Uppsala och Skåne.

Årsmötet valde också en ny styrelse att leda föreningen:

 • Moa Rasmusson, ordförande (L), Sollentuna
 • Thomas Rödin, vice ordförande (MP), Helsingborg
 • Elias Aguirre (S), Linköping
 • Anders Samuelsson (C), Jönköping
 • Göran Frödin (M), Karlstad
 • Christina Bernhardsson (S), Umeå
 • Sara Richert (MP), Örebro
 • Stefan Bergström (C), Sundbyberg
 • Klara Ellström (MP), Uppsala

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Thomas Rödin, vice ordförande (MP), Helsingborg, Elias Aguirre (S), Linköping, Klara Ellström (MP), Uppsala, Anders Samuelsson (C), Jönköping och Moa Rasmusson, ordförande (L), Sollentuna

Svenska cykelstäders mingel på Jazzköket under kvällen var öppet för alla deltagare som skulle på den nationella cykelkonferensen och välbesökt. Det blev en fin avslutning på en kunskapstung dag och bra övergång till de kommande två cykeldagarna.

Vi tackar alla som närvarade!