Sweco blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Som Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur jobbar Sweco med att få in cykelperspektivet från tidig planering till detaljutformning. Med förhoppning om ett brett samarbete kring cykelplanering går de nu med i Svenska Cykelstäder.

Svenska Cykelstäder är ett utmärkt forum för informationsspridning och erfarenhetsutbyte där det finns mycket att lära av övriga medlemmar. Det menar Björn Sax Kaijser, Senior Consultant på Sweco, som har många cykelrelaterade projekt – från tidigt skede till detaljutformning – på sitt arbetsbord.
– Vi tror på ett brett samarbete för att höja kunskapsnivån om cykling och cykelplanering i Sverige. Det känns som ett privilegium att få ingå i detta fina kunskapskluster av politiker, experter och tjänstepersoner. Vi hoppas också att vi i vår tur kan bidra till att höja kunskapsnivån genom våra erfarenheter och breda kompetens. Och så ser vi såklart fram emot att träffa kollegor i branschen som brinner lika starkt för cykling som vi gör.

”Cykeln har en självklar plats i arbetet och vi tar alltid stöd av våra cykelexperter i Sverige och övriga Europa.”

Björn Sax Kaijser
Björn Sax Kaijser är Senior Consultant på Sweco,

Sweco har en lång och omfattande erfarenhet av arbete med cykelplanering med många medarbetare, både på hemmaplan och utomlands – inte minst i Nederländerna och Danmark – med stor kunskap inom området. Och genom att vara delaktiga i alla delar av planeringsprocessen, från ett tidigt stadium till detaljutformning, kan de delta i alla moment vilket enligt Björn Sax Kaijser är en förutsättning för ett bra slutresultat. En annan viktig framgångsfaktor är den stora bredden.
– En stor del av uppdragen utförs i stadsmiljö, ofta i komplexa storstadsmiljöer, men vi arbetar också med rekreationscykling och cykling på landsbygden. Det tycker vi är viktigt för att bredda perspektivet.

Med sina 16 000 medarbetare och med uppdrag i ett 70-tal länder världen över har Sweco möjlighet till stor påverkan vad gäller hållbart resande och god stadsplanering både på hemmaplan och utomlands.

Hur kan frågor rörande cykling ta sig uttryck i era projekt?
– Det finns naturligtvis mycket att göra på hemmaplan, men även internationellt försöker vi bidra med vår kompetens och erfarenhet. Vi är bland annat delaktiga i regeringens delegation för ”Smarta städer” och ”Nästa generations resor och transporter”. Sweco har även tagit fram ett koncept för hållbar stadsutveckling som vi använder i internationella sammanhang, exempelvis i Asien, Afrika och Östeuropa. Cykeln har en självklar plats i arbetet och vi tar alltid stöd av våra cykelexperter i Sverige och övriga Europa. Genom att visa på goda exempel lyckas vi ofta lyfta fram cykeln i stadsplaneringen, både när vi utvecklar helt nya städer och när vi arbetar i mindre projekt. Sverige har en hög trovärdighet vad gäller hållbar utveckling och här finns goda möjligheter att offensivt påverka och bidra till utvecklingen mot fossilfria och attraktiva städer.

”Det är en självklarhet att alltid planera för en god stadsmiljö där cykeln har en framstående och naturlig plats.”

Björn Sax Kaijser

Har ni någon tydligt uttalad vision om cykling?
– Vi arbetar med cykling på flera fronter. Dels externt i dialogen med våra beställare, och dels internt inom Sweco. Externt är det en självklarhet att alltid planera för en god stadsmiljö där cykeln har en framstående och naturlig plats. Internt är det lika viktigt att möjliggöra för våra medarbetare att välja cykeln som färdmedel. På vårt kontor i Stockholm har vi nyligen gått med i tävlingen ”Cykelvänlig arbetsplats”. Vår ambition är naturligtvis att vinna tävlingen 2020. Jag uppmanar alla medlemmar i Svenska Cykelstäder att göra detsamma!