Svenska cykelstäder tar plats på den europeiska arenan genom ECF

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder har blivit medlemmar i den europeiska cykelorganisationen European Cyclists’ Federation (ECF) och deras nätverk Cities and Regions for Cyclists (CRC). Medlemsskapet möjliggör deltagande och inflytande på europeisk nivå. Här kan du läsa ECF:s artikel om vårt medlemsskap.

ECF är en europeisk paraplyorganisation för cykling som grundades 1983. Organisationen syftar till att arbeta för 50 % mer cykling till 2030, säkrare cykling, mer offentliga investeringar till cykling samt att höja cyklingens prioritet och status hos beslutsfattare. Här kan du läsa mer om ECF.

– Medlemskapet i ECF ger Cykelstäderna en samlad europeisk röst och skapar internationella samverkansmöjligheter, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

Genom organisationen blir föreningen medlemmar i nätverket Cities and Regions for Cyclists (CRC). Nätverket samlar städer och organisationer som vill verka för att sätta cyklingen främst i stadsplaneringen, delta i kunskapsutbyte och skapa underlag för bättre cykelplanering.

Bild: Cities and Regions for Cyclists

– ECF är en viktig aktör i Europa då organisationen samlar cyklingsorganisationer som arbetar för bättre cykling såväl inom både transport och fritid. Det är en aktör som med sitt kampanjande bland annat nått framgångar vid COP26 genom att få med aktivt resande som en del att minska utsläppen i transportsektorn. Nu krokar vi arm i arbetet för ökad, bättre och säkrare cykling, säger Samuel Williams, verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder.

Här kan du läsa mer om hur ECF arbetar.

Omslagsfoto: ECF (logga)