Svenska cykelstäder om målen för ökad cykling: kräver omsättning i handling

svenskacykelstader Nyheter

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har redovisat sitt regeringsuppdrag om mål för ökad andel cykling. Svenska Cykelstäder, Cykelfrämjandet och Svensk Cykling var snabba att reagera med ett pressmeddelande. Det krävs nu att målen genomförs genom en tydlig och resurssatt handlingsplan.

Målen VTI redovisat genom sin rapport innehåller ett övergripande mål, etappmål och delmål. Ett av målen är att cyklingen ska fördubblas till 2035. Tydliga och tidssatta andelsmål för ökad cykling är något cykelorganisationerna länge kämpat för.

– Äntligen får vi tydliga och ambitiösa mål som styr mot ett hållbart transportsamhälle. Vi hoppas nu att politikerna tar de beslut som behövs för att nå dit och att resurserna som krävs tillsätts, säger Christina Bernhardsson, nyvald ordförande för Svenska Cykelstäder.

Här hittar du cykelorganisationernas pressmeddelande. Här hittar du VTI:s pressmeddelande.