Region Uppsala nu medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

– Svenska Cykelstäder är ett viktigt nätverk med kommuner och organisationer som vill lägga in en högre växel och med tuffa kriterier och krav på höga ambitioner och tydliga politiska mål. Det ligger helt i linje med Region Uppsalas arbete för ökad cykelanvändning. Genom vårt medlemskap kan vi nu både få inspiration och inspirera andra i vårt arbete och med våra erfarenheter, säger Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Det var efter beslut av regionstyrelsen som Region Uppsala ansökte om medlemskap i Svenska Cykelstäder och nu är medlemskapet ett faktum. Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. I och med föreningens årsmöte i Östersund den 21 maj blev det möjligt även för regioner att bli medlemmar.

Svenska Cykelstäders arbete ligger i linje med den regionala cykelstrategins mål för ökad cykelanvändning, trafiksäkerhet och kombinationsresor, enligt Jenny. Därtill uppfyller Region Uppsala föreningens krav, exempelvis att medlemmar i föreningen ska ha fattat att politiskt beslut om att öka antalet cykelresor i regionen och att detta mål ska vara kvantifierat och tidsbestämt.

Läs mer om Region Uppsalas arbete med infrastruktur här.