Region Sörmlands stora potential: 45 % kan cykla till jobb under 15 minuter

svenskacykelstader Nyheter

Sveriges friskaste region år 2025. Det är ett av målen som Region Sörmland rullar vidare mot – nu med en färsk cykelstrategi i ryggen och ett medlemskap i Svenska Cykelstäder. Och medvinden är stark: varannan arbetande Sörmlandsbo kan cykla till jobbet under 15 minuter. Till utmaningarna hör att andelen bilresor ligger över riksgenomsnittet.

Hela 62 procent kan cykla till arbetet under 30 minuter. Men endast runt elva procent av alla resor sker idag på cykeln och den regionala cykelstrategin sätter målet att det ska öka med tio procentenheter redan till år 2030, för att bidra till att uppnå regionens ekonomiska, sociala, hälso- och miljömål.

Mattias Claesson (C) är regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik.

Mattias Claesson (C), regionråd i Sörmland

Hur arbetar ni för ökad cykling?

– Vi arbetar för ökad cykling på flera sätt. Nu har vi en helt färsk cykelstrategi där vi pekar ut trafiksäkerhet, tillgänglighet, beteendepåverkan och hälsa bland annat. Vi arbetar med cykelkampanjer för att få fler att välja cykeln, både för medarbetare och medborgare, säger Mattias.

Strategin innehåller ett antal delmål, åtgärdsområden och en samlad åtgärdslista. I vissa frågor delas ansvaret med kommuner och Trafikverket, men regionen tar också ansvar för merparten av åtgärderna.

Varför går ni med i Svenska Cykelstäder?

– För att förstärka vårt arbete med cykling, menar Mattias. Dels att vi tillsammans kan driva cykelfrågor med andra aktörer men också bidra till att skapa erfarenhetsspridning och kunskap.

Kombinationsresor pekas ut som en utmaning i cykelstrategin. Kollektivtrafikandelen är nära dubbelt så stor nationellt mot i Sörmland och bilen utgör 55 procent nationellt mot 61 procent i regionen. Potentialen att kombinera cykel och kollektivtrafik är dock stor: åtta av tio arbetande länsinvånare kan med en kombinerad cykel- och kollektivtrafikresa ta sig till sin arbetsplats inom 45 min.

Vad behöver göras för att cyklingen ska öka?

– Jag tror det är en kombination av åtgärder. Det behöver finnas goda förutsättningar för människor att cykla, men vi aktörer med uppdrag inom cykling samt arbetsgivare behöver också uppmana fler till att cykla och visa fördelarna med aktiv transport. Vi behöver också arbeta mer med hela resan perspektivet och hur vi kan underlätta för kombinerade resor, avslutar Mattias Claesson.

Svenska Cykelstäder hälsar Region Sörmland varmt välkomna till föreningen som den sjätte medlemsregionen och ser fram emot ett gott samarbete!

Tycker du att din kommer eller region borde gå med i Svenska Cykelstäder? Läs mer om våra kriterier och ansök om medlemskap här.

Omslagsfoto: Robert Eklund/Unsplash