Ökat aktivt resande – hur kan den nationella transportplaneringen bidra? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Bättre folkhälsa, minskade utsläpp och ökad tillgänglighet – det kan bli effekten av bättre nationell och regional infrastruktur för cykling och gång. Men hur når vi dit? I detta webbinarium i mars 2021 diskuterade myndigheter och regioner vilka utmaningar och möjligheter som finns i den nationella transportplaneringen utifrån strävan mot att fler ska vilja välja cykeln som färdmedel.

Webbinariet anordnades av Riksdagens cykelnätverk i samarbete med paraplyorganisationen Svensk Cykling, där Svenska Cykelstäder är en av medlemmarna. Nedan kan du ta del av föreläsarnas presentationer.

Rami Yones, Chef nationell samhällsplanering, Trafikverket

Cecilia Carlqvist, Infrastrukturstrateg, Region Uppsala

Lisa During Janson och Ludvig Widestam, Strateger hållbart resande, Region Skåne

Aako Raoofi, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen