Nytt regelförslag för elsparkcyklar försämrar för de som cyklar

svenskacykelstader Nyheter

Idag lämnade Transportstyrelsen över en rapport om reglering av elsparkcyklar till regeringen. Till nyheten hör att elsparkcyklar föreslås fortsätta klassas som cyklar och alltså inte bli en egen fordonskategori. Utöver lagändringar som reglerar hur eldrivna enpersonsfordon får konstrueras och framföras, ger myndigheten förslag till åtgärder som de menar ökar säkerheten för de som cyklar. Landets cykelorganisationer håller inte med.

Idag kan personer som cyklar på cykelbanan istället välja körbanan, något som infördes 2018. Den möjligheten vill Transportstyrelsen nu ta bort. Syftet är att sätta fokus på att utbyggnad av cykelinfrastruktur.

– Att det finns ett enormt behov av att bygga bättre cykelinfrastruktur vet vi redan. Det behövs inte lagar som försämrar framkomligheten ytterligare för de som cyklar för att inse det. Vi kämpade i många år för den självklara rätten till vägbanan. Att backa efter tre år och förbjuda detta igen är en utveckling åt helt fel håll, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling. 

– På flera håll i landet är cykelbanorna i så dåligt skick att de inte är säkra att cykla på. När cykelbanan är täckt med snö och is på vintern, grus på våren eller på de platser med stolpar och andra hinder i cykelbanan kan det vara säkrare att välja att färdas på körbanan intill, säger Isabella Thöger, verksamhetschef för Cykelfrämjandet. 

Utredningen föreslår också att cykelpassager (där cyklister ska lämna företräde) försvinner ur lagstiftningen och att kommuner ska bygga om dem till cykelöverfarter (där bilister ska lämna företräde). Det ska enligt Transportstyrelsen skynda på utbyggnaden av cykelöverfarter för att öka cyklisters säkerhet och framkomlighet.

– Det som kan få byggandet av cykelöverfarter att ta fart i landet är förbättrade regler och ett riktat statligt stöd. Transportstyrelsens förslag lär leda till ett vakuum där passager ersätts med utfartsregler – med sämre framkomlighet och säkerhet för cyklister som följd, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Vi går nu igenom rapporten i detalj och kommer att inom kort återkomma med förslag till regeringen hur Transportstyrelsens förslag kan förbättras.