Ny verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder har fått en ny verksamhetsledare. Samuel Williams tog över uppdraget 1 februari 2022 och kommer framöver även att vara projektledare på Cykelfrämjandet. I sin roll på Svenska Cykelstäder ser han fram emot att både bredda föreningen med nya medlemmar och fördjupa arbetet med opinionsbildning och kunskapsbyte.

Berätta lite om dig själv.

– Jag är i grunden en nyfiken statsvetare som inriktat mig på olika aspekter av styrning inom miljöområdet. Innan jag började som verksamhetsledare på Svenska Cykelstäder har jag jobbat både statligt och kommunalt, bland annat med migrationsfrågor och social hållbarhet. Samtidigt ville jag tillbaka till att jobba med hållbarhetsfrågor, och då särskilt inom ett område som har så stor utvecklingspotential som hållbar mobilitet. Tilläggas bör såklart att jag är en hängiven cyklist och använder cykeln allra mest i mina vardagsresor. Nu är jag helt klart på rätt plats!

Nya verksamhetsledaren Samuel Williams.

Varför tycker du att det är viktigt med ökad cykling?

– Att fler cyklar mer är en nyckel i att möta några av vår tids största utmaningar. Vi behöver motverka klimatförändringarna, möta välfärdssamhällets folkhälsoproblem, utjämna ojämlikheter och bygga hållbara städer. För att uppnå den visionen behöver det naturliga färdmedlet – i synnerhet för kortare resor – vara cykeln. 

Hur ser du att föreningen kommer utvecklas framöver?

– Inte minst nu när vi börjar komma ur pandemin tycker jag mig märka ett ökat intresse för cykling. Cykeln har en självklar roll att spela i en hållbar omställning. Jag ser en otrolig potential hos organisationen inom arbetet med opinionsbildning, samverkan och kunskapsutbyte. Våra relativt nystartade arbetsgrupper är i full färd med att själva bygga upp och utbyta kunskap kring områdena infrastruktur, mikro-mobilitet, resvanor, drift och underhåll samt i nätverket Regioner för cykling. Jag är övertygad om att föreningen kommer att både breddas och få nya medlemmar samtidigt som vårt samarbete fördjupas. Våra medlemmar i form av kommuner, regioner och associerade medlemmar slår redan starka slag för mer cykling, men vi vill ju bli ännu bättre! Som samlad röst får vi genomslag i hela landet i skapandet av en hållbar framtid.

Har du alltid cyklat?

– Ja, jag har tydliga minnen från när jag lärde mig cykla i Uppsala i fem-årsåldern. När jag som barn väl lärt mig att inte ramla var det en frihet att få cykla helt på egen hand eller tillsammans med vänner. Jag har cyklat igenom större delen av min skolgång och under studieåren. Jag brukade cykla mellan Malmö och Lund när jag pluggade, och ut till havet på cykelutflykter. Cykeln är för mig en av de viktigaste frihetssymbolerna vi har. ​

Text: Svenska Cykelstäder