Medlemsträff i Linköping

Emil Törnsten Nyheter

CYKELGATOR OCH SHARED SPACE. I samband med den nationella cykelstrategin föreslog regeringen ett antal lagändringar för att främja ökad cykling att träda i kraft 1 januari 2018. Ett är att införa så kallade cykelgator (ibland kallat cykelfartsgator) i lagstiftningen, något som redan testats i fåtal svenska cykelstäder.

Är fler cykelgator önskvärda? I vilka situationer kan blandade trafikytor användas, och i vilka inte? Hur påverkar detta diskussioner om trafikvett, och hur bör man hantera sådana diskussioner? Dessa är några frågorna som kommer att diskuteras under Cykelstädernas träff i Linköping 11-12 januari.

Preliminärt program
Torsdag 11/1
15:45 samling vid Transportforums huvudentré, Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, för gemensam bussfärd till Vallastaden
16:30 Presentation från värdstaden Linköpings kommun om dess arbete med cykelinfrastruktur
17:15 Rundvandring i Vallastaden
18:00 Middag i Vallastaden

Fredag 12/1
08:30 Dag 2 startar i kommunhuset, Drottninggatan 45.
08:35 Föredrag från VTI om konflikter och beteende i trafiken
09:00 Parallella workshopstrimmor
A) Utformning och applicering av cykelgator och shared space-lösningar. Riktar sig till trafikplanerare, trafikingenjörer, drift- och underhållsplanerare, etc.
B) Hantering av konflikter och trafikvettsdiskussioner inom politik och beteendepåverkande arbete. Riktar sig till tjänstepersoner inom beteendepåverkan, kampanjer, kommunikation, etc. samt politiker.
11:30 Lunch
12:45 Guidad cykeltur i Linköping med fokus på cykelgator och shared space.
14:30 Träffen avslutas (vid kommunhuset)