Luleå, Österåker och Nacka förstärker Svenska Cykelstäders styrelse

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder, en förening av kommuner och regioner som verkar för ökad cykling, väljer in tre nya suppleanter i styrelsen. Det är politiker ifrån från Luleå, Österåker och Nacka som nu får en plattform att vara med och styra en organisation i stark tillväxt, i ljuset av det ökande intresset i hela landet för hälsosamt och hållbart resande.

Anja Johansson (S), Luleå kommun
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i landsbygdsrådet.
– I Luleå satsar vi på cykling därför att cykling är hälsofrämjande, socialt hållbart, miljövänligt och yteffektivt. Jag ser fram emot ett inspirerande och givande samarbete med Svenska Cykelstäder, säger Anja Johnsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Luleå.

Mathias Lindow (L), Österåkers kommun
Kommunalråd, ordförande i tekniska nämnden, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
– Det är mycket glädjande att bli vald till suppleant i Svenska Cykelstäder. Tillsammans med de andra kommunerna kan vi gemensamt hitta lösningar som stärker folkhälsan, bättrar på stadsmiljöer samt skapar ännu bättre förutsättningar för hållbara transporter, säger Mathias Lindow (L), ordförande för Tekniska nämnden i Österåker.

Peter Zethraeus (M), Nacka kommun
1:e vice ordförande i natur- och trafiknämnden, ersättare i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i naturvårdsrådet.
– Det finns få saker som är bättre än att efter en tung arbetsdag få sätta sig på cykeln och cykelpendla hem, något som jag sällan hör bil- eller busspendlare säga. Vardagscyklingen har en enorm potential och efter att ha jobbat med frågan på kommunal nivå ser jag fram emot få lyfta horisonten lite. Vi kommuner behöver cykelanpassad lagstiftning och en allmän statushöjning av cykel som fordon i trafiken, säger Peter Zethraeus (M), 1:e vice ordförande i Natur- och trafiknämnden i Nacka kommun.


– Det finns en mycket stor potential för ökad cykling i Sverige. Vi vet att en stor del av bilresor är korta och har därför en gemensam vision om att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Det är glädjande att få in politiker i styrelsen som vill vara med och verka för att skapa bättre förutsättningar för fler att vilja välja cykeln, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

Moa Rasmusson (L), ordförande i Svenska Cykelstäder

För mer information

Anja Johansson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Luleå kommun, anja.johansson@lulea.se, 0920-45 30 00

Mathias Lindow (L), ordförande i Tekniska nämnden i Österåkers kommun, mathias.lindow@osteraker.se, 08-540 810 37

Peter Zethraeus (M), 1:a vice ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun, peter.zethraeus@nacka.se, 0733-10 36 08

Moa Rasmusson (L), ordförande i Svenska Cykelstäder, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun, moa.rasmusson@sollentuna.se 073-915 16 33

Om Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Nätverket bildades 2014 och har idag växt till att bestå av 35 kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Föreningen arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning för att höja cyklingens status i transportplaneringen. 

Om valet av suppleanter

Valberedningen har fått i uppdrag av föreningens årsmöte att utse suppleanter till Svenska Cykelstäders styrelse. Totalt sex nomineringar har inkommit. Valberedningen har bestått av:

Emma Berginger (MP), sammankallande
Louise Eklund (L)
Ulrika Jörgensen (M)
Muharrem Demirok (C)