Linköping gör 3D-mätningar av cykeltrafik

Emil Törnsten Nyheter

För att kunna planera cykelinfrastrukturen är det viktigt med data över trafikflödena. Linköping börjar nu använda en ny, innovativ metod. 

Läs mer här: https://via.tt.se/pressmeddelande/smart-cykelmatning-med-3d-kameror?publisherId=849190&releaseId=1957542