Nationell plattform för Cykelvänlig arbetsplats: anmälan för kommuner och regionala organisationer öppen nu!

svenskacykelstader Nyheter

Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder har för avsikt att under 2022 lansera en nationell plattform för arbete med konceptet cykelvänlig arbetsplats. Det finns idag flertal initiativ som drivs enskilt av olika kommuner och regionala organisationer runt om i landet. Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder presenterar nu en plan för en nationell plattform där dessa, och andra kommuner och regionala organisationer som vill medverka, kan vara med som partners i den nya plattformen. Anmälan att delta som kommun eller regional organisation är öppen nu! Anmäl er senast den 30 november.

Cykelvänlig arbetsplats syftar till att fler anställda ska cykla till och från arbetet genom att leda, peppa och inspirera arbetsplatser att skapa bättre förutsättningar för cykling genom tävlingar, utmaningar och kunskapsutbyte. Cykelfrämjandet har sedan 2019 varit samarbetspartner i Stockholm stads satsning på Cykelvänlig arbetsplats: Cykelvänligast. Under Cykelvänligasts tre år har den gått från en kommunsatsning till en regional satsning där flera kommuner i Stockholms regionen ingår. Nu lämnar Stockholm över stafettpinnen till Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder som kommer öppna upp plattformen för deltagande över hela landet. 

Den 6e oktober bjöd organisationerna in till ett infomöte om det nya upplägget för intresserade kommuner och regionala organisationer. Upplägget för den nationella plattformen kommer bygga på en central tjänst som koordinerar med de deltagande arbetsplatserna, samordnar tävlingar, utmaningar och evenemang, sköter admin och kommunikation samt koordinerar med lokala kontaktpersoner på kommuner som framförallt ansvarar för lokal marknadsföring. Presentationen och en inspelning från infomötet med mer information finns att se i efterhand nedan.

Presentationen från infomötet finns här

Inspelning från infomötet

Upplägg för den centrala tjänsten för Cykelvänligast:

  • Admin kopplat till hemsidan och plattformens aktiviteter
  • Samordning av aktiviteter och events: Inspirationsseminarier, Cykelvänligast tävling, Cykla till jobbet utmaning
  • Coachning och stöd till arbetsplatserna
  • Samordning med lokala kontaktpersoner
  • Kommunikation: hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, traditionell media, samt rekryteringsmaterial för lokala kontaktpersoner att använda

Lokalt stöd från kommuner för Cykelvänligast:

  • Partnerskapsavgift för samfinansiering av den centrala tjänsten och kostnader för genomförande
  • Lokal marknadsföring 
  • Möjlighet för ytterligare lokala evenemang samt deltagande i extra kampanjer eller satsningar som kan samordnas centralt

Anmälan till partnerskap i Cykelvänligast – Nationell Cykelvänlig arbetsplats

Anmäl er senast 30 november 2021

Partnerskap i Cykelvänligast under 1 års tid

För Kommun: 

Ert partnerskap i Cykelvänligast ger arbetsplatser i er kommun tillgång till Cykelvänligasts aktiviteter, coachning, kommunikation, tävlingen ”årets Cykelvänligaste arbetsplats” samt möjlighet att delta i en Cykla-till-jobbet utmaning. Som kommun utser ni en kontaktperson som arbetar lokalt med stöd av Cykelvänligast för att nå ut till lokala arbetsplatser.

Kostnad:
Liten kommun (färre än 50 000 invånare): 10 000 kr ex moms
Mellanstor kommun (mellan 50 000 – 100 000 invånare): 15 000 kr ex moms
Stor kommun (över 100 000 invånare): 20 000 kr ex moms

För Regional organisation:
Ert partnerskap i Cykelvänligast ger kommuner i ert geografiska område tillgång till Cykelvänligast för en rabatterad kostnad (5 000 kr i rabatt per kommun på årskostnaden).

Kostnad:
Liten regional organisation (färre än 250 000 invånare): 20 000 kr ex moms
Mellanstor regional organisation (mellan 250 000 – 500 000 invånare): 30 000 kr ex moms
Stor kommun (över 500 000 invånare): 40 000 kr ex moms

Bekräftelse eller återkoppling för vidare dialog sker i december utifrån antalet anmälda kommuner och regionala organisationer. Fakturering sker efter bekräftelse av upplägg mellan Cykelfrämjandet och anmälda kommuner/regionala organisationer.

Vid frågor kontakta emilia.sternberg@cykelframjandet.se