Hur kan förutsättningarna för att cykla på landsbygden förbättras? Se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Hur kan förutsättningarna för att cykla på landsbygden förbättras? Det var temat på webbinariet den 11 november. Webbinariet arrangerades av Riksdagens Cykelnätverk i samarbete med Svenska Cykelstäder. 

Under många år har fokus för beslutsfattare varit att öka cyklingen i städer och tätorter. Under detta webbinarium riktade vi istället uppmärksamheten mot landsbygden och möjligheten att cykla i hela landet.  Nedan kan du ta del av föreläsarnas presentationer.

Ökad cykling på landsbygden – möjligheter och utmaningar
Rami Yones, chef Nationell Samhällsplanering, Trafikverket
Ramis presentation hittar du här

Västra Götaland – ställer bilen till förmån för cykeln
Karin Ryberg, projektledare, Hållbart resande väst
Karins presentation hittar du här

Säker cykling på landsväg – möjligheter och utmaningar
Magnus Larsson, utredare på Trafiksäkerhet och trafikteknik, CykeIcentrum VTI
Magnus presentation hittar du här

Bygdevägar – en lösning för ökad cykling på landsvägen?
Joakim Bjerhem, trafikplanerare Gång & Cykel, AFRY
Joakims presentation hittar du här