Hur kan cirkulationsplaner skapa en attraktiv stad med ökad cykeltrafik? Se workshopen i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Hur kan cirkulationsplaner skapa en attraktiv stad med kraftigt ökad cykeltrafik? Det var temat på vår workshop tillsammans med Växjö kommun den 16 december.

Cirkulationsplaner kan vara en lösning för att på kort tid skapa en attraktiv stad med kraftigt ökade cykeltrafik, gående och ett blomstrande stadsliv. På denna workshop diskuterade vi om – och i så fall hur – cirkulationsplaner kan införas i svenska städer. Vi pratade med utgångspunkt från exemplet Gent i Belgien och Växjö kommun.

Cirkulationsplaner innebär i korthet att gående, cyklister och kollektivtrafik har företräde i stadens centrala delar. Biltrafiken begränsas till ett fåtal gator och varuleveranser kräver tillstånd och kan endast ske inom vissa tidsfönster. Staden Gent i Belgien ligger i framkant när det gäller cirkulationsplaner. Här har man under några få år nästan fördubblat andelen cyklister och samtidigt ökat attraktiviteten i stadens centrum. På workshopen berättade vi mer om hur man har jobbat i Gent.

Växjö har fått medel i ett EU-projekt för att göra en förundersökning om att införa cirkulationsplan. På denna workshop berättade Växjö mer om det kommande arbetet. Vi utbytte också erfarenheter kring att arbeta med cirkulationsplaner och andra liknande lösningar för trygga och attraktiva stadsdelar. Målet var att lägga en grund för framtida samverkan mellan svenska kommuner i denna fråga. 

Här hittar du Pär Wallins presentation om Gent och Colin Hales presentation om planerna i Växjö kommun.

För ytterligare fördjupning kring cirkulationsplaner, titta på Naturvårdsverkets webbinarium med Filip Watteeuw, Gents deputy Mayor for mobility and public spaces eller läs Cykelfrämjandet i Uppsalas utmärkta sammanfattning av arbetet i Gent (och Leuven.  

Vill du vara med i en grupp som jobbar vidare med cirkulationsplaner, utbyter erfarenheter och kunskap? Anmäl dig här.