Förebyggande av högersvängsolyckor – se webbinariet i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Trafikolyckor mellan cyklister och högersvängande tunga fordon resulterar oftast i att cyklister skadas allvarligt eller omkommer. Cykelfrämjandets projekt ”Rådet mot högersvängsolyckor” har kartlagt problematiken med högersvängsolyckor i Sverige och lyfter åtgärder utifrån säkra fordon, utformning av infrastruktur och kunskapshöjande insatser för att främja ett säkert beteende hos lastbilsförare och cyklister. Arbetet med att förhindra högersvängsolyckor kan och bör ske genom insatser på flera fronter och genom samarbete mellan flera parter.

Under webbinariet presenterade Rune Karlberg resultaten från Cykelfrämjandets projekt, Klaus Bondam berättade om erfarenheter om Cyklistförbundets arbete med Højresvingsgruppen i Danmark följt av ett panelsamtal med representanter från bl.a. Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) och Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR).

Se Cykelfrämjandets rapport från arbetet med ”Rådet mot högersvängsolyckor här.

Se webbinariet från 2 februari 2022 i efterhand nedan.

0:00 Intro

03:42 Rune Karlberg, Cykelfrämjandet presenterar resultat från projektet ”Rådet mot högersvängsolyckor”. Presentationen som PDF

Se Cykelfrämjandets rapport från arbetet med ”Rådet mot högersvängsolyckor här.

15:28 Klaus Bondam, Cyklistforbundet, presenterar arbetet med Højresvingsgruppen i Danmark. Presentationen som PDF

Rapport: Prevention of right-turn accidents in Denmark – a review of the efforts over two decades

41:00 Paneldiskussion med:
Rune Karlberg, Cykelfrämjandet
Klaus Bondam, Cyklistförbundet (Danmark)
Susanne Wallhagen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
Mats Turner, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR)
Jörgen Persson, Trafikverket

Omslagsbild: The Danish Road Safety Council