Flen medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Flen har gått med i Svenska Cykelstäder och utgör nu en av föreningens 36 medlemskommuner. Svenska Cykelstäder är en växande förening som samlar allt fler kommuner, regioner och associerade medlemmar som vill verka för ökad cykling.

Flen är en kommun med runt 16 300 invånare, mitt i Sörmlands hjärta. Det råder olika geografiska förutsättningar runtom i kommunen. Denna utmaning är något kommunen arbetar aktivt med i sitt arbete för att få fler att välja cykeln. Flens senaste cykelplan antogs 2019 och innehåller en åtgärdsplan med analys över tre nivåer av cykelvägar i samspel: den lokala, regionala och nationella nivån.

– Vi satsar på att erbjuda kampanjer där man får prova på elcykel, det kan verkligen hjälpa till att överkomma backarna. Sen är väl Flen som många andra, det krävs en beteendeförändring och acceptans för cykelresor. Att cykel är ett sätt att transportera sig likt att ta bilen (fast bättre), säger Emelie Palmberg, infrastrukturstrateg i Flen.

– Varför går ni med i Svenska Cykelstäder?

– För att kunna få stöd i vårt arbete med att utveckla cyklingen i vår kommun. Vi ser stor nytta med att få ta del av all kunskap som Svenska Cykelstäder har, säger Emelie Palmberg.

Kommunen arbetar aktivt med att väva in cykelarbetet i övriga infrastruktursatsningar, såsom bättre busshållplatser och säkra skolvägar.

– Hur utvecklas cyklingen i kommunen?

– Vi jobbar för att få ökad andel resor med cykel. Ännu har vi inte sett någon större effekt i antalet cykelresor, men vi är bara i början av vårt arbete. Stort intresse för till exempel cykelkampanjer som vi deltagit i. Vi är med i projektet Rena resan där vi just nu kör två testkampanjer, en med vikcykel plus kollektivtrafik och en med elcykel, säger Emelie Palmberg.

Foto: Katja Kircher/Mostphotos

Flen hälsas välkomna som medlemmar i Svenska Cykelstäder!

Omslagsbild: Flens logotyp