Enorm cykelpotential i Gävleborg: ”Behöver få högre status i transportsystemet”

svenskacykelstader Nyheter

15 minuters cykelväg till jobb och utbildning för halva befolkningen. Låter det som en utopi för ett skogbeklätt län i norra Europa? Det är faktiskt dagsläget i Region Gävleborg, som nu går med i Svenska Cykelstäder. För att frigöra potentialen efterfrågar regionen särskilda regeländringar.

Christine Sisell, strateg vid Region Gävleborg

Den potentialstudie som nyligen genomfördes visar att 48 procent av befolkningen kan pendla på under 15 minuter till jobb och skola. Breddar vi spannet till 30 minuter och utgår från elcyklar, som kan hålla hög hastighet även i uppförsbackar, så blir siffran 67 procent. Hur stor andel av resorna som sker på cykel idag är osäkert. Enligt Christine Sisell, strateg vid Region Gävleborg, är det dock tydligt att mer behöver göras för potentialen ska frigöras:

– Många här tar bilen av ren vana. Det som är positivt är att regionen och dess kommuner har ett växande intresse av att förbättra cyklingens attraktivitet. Söderhamn och Bollnäs är två exempel på kommuner som skapat förvaltningsövergripande samverkansorgan för att vässa arbetet med cykelfrämjande åtgärder, säger Christine.

Så många procent av befolkningen kan nå sin arbetsplats eller utbildning inom olika tidsintervall. Fördelat på färdsätt och kommun. Källa: Region Gävleborg

Regionen har i det egna arbetet lång erfarenhet av att arbeta med prova på-koncept som Vintercyklisten, stöd till cykelvänliga arbetsplatser och tävlingen Gå och cykla till skolan. Som en del i ett större, beteendepåverkande projekt anlitade regionen konstnären Björk Hijoort som gjorde konstverket Lovalsen på en gång- och cykelväg i Söderhamn.

I Söderhamn finns konstverket Lovalsen av Björk Hijoort. Foto: Region Gävleborg/Söderhamns kommun

Lagstiftningen hindrar cykelvägsutbyggnad

Utmaningarna handlar istället om ramarna som styr länsplaneringen. I sitt remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag skriver regionen att ”möjligheterna till att utveckla cyklingen begränsas idag av faktorer som länsplanens ramar, kommunernas utmanande ekonomiska situation och kravet på funktionellt samband inom statligt nät”.

– Om vi hade kunnat anlägga regionala cykelvägar utan dagens krav på att de ska ha funktionella samband med statlig väg, så hade vi på ett annat sätt kunna skapa möjlighet till att skapa cykelvägar som kan upplevas som attraktiva. Det hade varit till glädje både vid vardagsresor och för besöksnäringen, utvecklar Christine.

Järvsö är ett stort nav för cykelturismen. Foto: Destination Järvsö

Vill arbeta med fyrstegsprincipen

En annan sak som lyfts i remissvaret är att Trafikverket och länsplanen behöver fler möjligheter att arbeta med så kallade steg 1- och 2-åtgärder inom fyrstegsprincipen, där det idag finns juridiska hinder kring kopplat till information, marknadsföring och mobilitetstjänster. Om det ändras skulle regionen kunna göra fler egna satsningar såväl som medfinansiera kommunala investeringar.

– Vår potentialstudie visar att även i ett relativt glesbefolkat län så är det så många resor som skulle kunna ske på cykel, vilket skulle få stora positiva effekter på folkhälsan och klimatet. Det är fullt realistiskt att göra Gävleborg till en riktig cykelregion. Vi behöver göra mer för att ge cyklingen högre status i transportsystemet, avslutar Christine.

Omslagsfoto: Beteendelabbet