Enköping medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Enköping har under våren 2022 anslutit till Sveriges övriga främsta cykelstäder. Svenska Cykelstäder är en växande förening som samlar allt fler kommuner, regioner och associerade medlemmar som vill verka för ökad cykling.

Enköping är en kommun belägen i Mälardalen och har runt 47 000 invånare. Kommunen arbetar i dagsläget aktivt med att bygga ut cykelinfrastruktur och tillhörande utrustning. Den senaste gång- och cykelplanen antogs under 2020.

Utmed Åpromenaden. Foto: Thomas Henriksson.

– Enköpings kommun har ett uttalat mål om att öka andelen resor som görs med cykel och har en antagen gång- och cykelplan. I gång- och cykelplanen står det att kommunen ska arbeta med både beteendepåverkande insatser och fysiska åtgärder. I år kommer vi att bygga cirka 3,5 km nya gång- och cykelvägar och ett nytt cykelgarage vid resecentrum. Vi har också precis köpt 5 eldrivna cykelpumpar och två cykelbarometrar. Vi har planer för kraftig förbättring av cykelinfrastrukturen för kommande åren, allt detta kopplat till parallellt arbete med parkeringsfrågor, säger Maurizio Freddo, trafikplanerare på kommunen.

Maurizio Freddo. Foto: Maurizio Freddo

Varför går ni med i Svenska Cykelstäder?

– Genom att vara medlem i Svenska Cykelstäder får Enköpings kommun möjlighet till att utbyta kunskap och få tillgång till expertkunskap samt forskning inom cykelområdet. Genom medlemskapet kan Enköpings kommun också få tillgång till stor mängd material att använda i kommunikationskampanjer och beteendepåverkande insatser, säger Maurizio Freddo.

Vad behöver göras för att cyklingen ska öka? 

– Hos oss är det mycket fokus om infrastruktursatsningar, något vi ligger efter. Men under åren kommer vi att trappa upp beteendepåverkande insatser, vilket verkligen behövs. Vi har börjat med mindre insatser nu men vi har inte tid för det just nu när så mycket annat görs, säger Maurizio Freddo.

Torggatan. Foto: Maurizio Freddo

Enköping hälsas välkomna som medlemmar i Cykelstäderna!

Omslagsbild: Sara Bergström