Dagens barn riskerar kortare livslängd än sina föräldrar

svenskacykelstader Nyheter

Det finns en betydande risk att dagens barn blir den första generationen i modern tid som får en kortare medellivslängd och sämre livskvalitet än sina föräldrar.

Orsaken – Dagens barn är inaktiva under större delen av sin vakna tid. Enligt Världshälsoorganisationen uppnår åtta av tio barn i världen INTE den rekommenderade miniminivån av fysisk aktivitet. 

Barn och unga i åldern 5–17 år behöver minst 60 minuters måttligt intensiv till mycket intensiv fysisk aktivitet om dagen. Fysisk aktivitet bidrar positivt till deras utveckling och kan bidra till bättre skolresultat. 

Aktiva resor från och till skolan med cykel är ett bra sätt att få in daglig motion på ett enkelt och roligt sätt.

Inom kort lanserar vi Cykelvänlig skola, en kostnadsfri digital plattform som vill förbättra barns psykiska och fysiska hälsa genom att uppmuntra till cykel som ett viktigt tarnsportmedel till och från skolan.

Håll utkik!