”Cyklingens status ska höjas i samhällsplaneringen”

Emil Törnsten Nyheter

Ökade nationella investeringar i infrastruktur och att höja cyklingens status i planeringen. Det är några av de saker som kommun- och regionpolitikerna i Svenska Cykelstäders nyvalda styrelse ska arbeta mot. Förnyat förtroende som ordförande vid årsmötet i Helsingborg fick Moa Rasmusson (L), som till vardags är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun.

– Vi är en ung förening men fyller redan idag en viktig roll för att det hållbara och aktiva resandet ska öka i Sverige. Jag är tacksam över att ha fått fortsatt förtroende att leda utvecklingen. Vi kommer nu att intensifiera vårt arbete för att höja cyklingens status i samhällsplaneringen och verka för ökade investeringar i attraktiv och säker cykelinfrastruktur i hela landet, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.  

Vid nätverksträffen i Helsingborg diskuterade medlemmarna vilka statliga åtgärder som skulle underlätta mest i deras dagliga arbete för ökad och bättre cykling. Trafiklagstiftning, ett nationellt cyklingsmål och statliga investeringar var exempel som nämndes.

Den nya styrelsen för Svenska Cykelstäder:
Övre raden: Moa Rasmusson, ordförande (L), Sollentuna; Christina Bernhardsson, vice ordförande (S), Umeå; Anders Samuelsson (C), Jönköping
Mellersta raden: Rickard Malmström (MP), Uppsala; Gustav Hemming (C), Region Stockholm; Mats Werne (L), Helsingborg
Nedre raden: Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen; Håkan Björklund (C), Halmstad; Louise Eklund (L), Region Skåne

Enligt den strategi för föreningens långsiktiga utveckling som styrelsen har tagit fram ska Svenska Cykelstäder vara en välkänd opinionsbildare inom cykelfrågor. Medlemskap i föreningen ska vara attraktivt och föreningen ska erbjuda ett uppskattat forum för idéutveckling och erfarenhetsutbyte.

– Det finns ett behov av att kunna utbyta kunskap och att samverka kring olika projekt. Styrelsen har ambitionen att under det kommande året göra våra verksamheter ännu vassare och att omsätta våra medlemmars behov till opinionsbildning, säger Moa Rasmusson.