Cykelvänlig skola: Svenska Cykelstäder tar fram ny verktygslåda

svenskacykelstader Nyheter

Barn ska ha bra förutsättningar att kunna cykla till skolan och därför tar Svenska Cykelstäder under 2021 fram en verktygslåda för cykelvänliga skolor. Kommuner, regioner, skolor och även föräldrar kommer att serveras verktyg och inspiration för att främja barns cykling. Det kommer även att finnas en checklista för vad det innebär att vara en cykelvänlig skola.

Emilia Sternberg, projektledare

– Tanken är att verktygslådan ska fungera som ett stöd för kommuner och skolor i deras arbete med att öka barns cykling till skolan. I kombination med inspirationsmaterialet jobbar vi på två håll med att främja barns aktiva och säkra skoltransporter. Dels uppifrån och ned med beslutsfattare, tjänstepersoner och skolledare, dels nedifrån och upp med föräldrar och barn, säger projektledare Emilia Sternberg.

Projektet hämtar inspiration från framgångarna med konceptet Cykelvänlig arbetsplats (se t.ex. Cykelvänligast) som är ett stöd för arbetsgivare har peppat många runtom i landet att börja cykla till jobbet. Nu tas steget till skolorna.

– I projektet samverkar vi med bland annat försäkringsbolaget If som länge har arbetat för säkra skolvägar. Vi kommer utveckla plattformen och verktygslådan för Cykelvänlig skola under våren 2021 i tillsammans med våra projektpartners och andra intressenter. Planen är att lansera den till starten av höstterminen 2021, avslutar Emilia.

Projektet genomförs med bidrag från Trafikverket.

Om du som arbetar på kommun eller skola vill veta mer om projektet Cykelvänlig skola– kontakta projektledare:
Emilia Sternberg
073 – 078 08 35
emilia.sternberg@svenskacykelstader.se