COWI blir associerad medlem i Svenska Cykelstäder

Emil Törnsten Nyheter

Med en cykelsatsning i ryggen blir COWI associerad medlem i Svenska Cykelstäder. Konsultfirman märker en ökad efterfrågan på tjänster kopplade till cykel och kraftsamlar nu inom området.

COWI:s Pernilla Sott ser fram emot kunskapsutbytet inom Cykelstäderna:

– Ett engagemang i Svenska Cykelstäder ligger helt i linje med vår satsning på hållbarhet och cykel. Vi kommer under året bland annat ta fram en handlingsplan för hur vi kan jobba mer aktivt med cykelfrågor. Cykelstäderna kommer göra att vi blir ännu bättre, säger Pernilla Sott, project manager på COWI.

Konsultföretagets kallar sin verksamhet för att leverera ”360-graderslösningar”. Styrkan ligger i en kombination av bredd och samverkan, enligt Pernilla:

– Vi besitter en bred kompetens inom området, både på utformnings- och projekteringssidan, inom påverkansområdet, inom analys och simulering samt inom områden rörande strategi och planering. Att vi dessutom har nära samverkan med kollegor i Danmark och Norge stärker oss inom området.

Vi välkomnar COWI till Svenska Cykelstäder. Läs mer om COWI här.

Kontakt: Pernilla Sott, Project Manager, Urban Development West: +46 70 601 59 11, prso@cowi.com

Henrik Oretorp, ordförande Svenska Cykelstäder, +46 70 334 75 13 henrik.oretorp@halmstad.se