Barnens hälsa i fokus när Trollhättan cykelsatsar

Emil Törnsten Nyheter

Projektet Cykelsommar. Foto: Trollhättans kommun

Med våren kommer också cyklisterna i många svenska städer. En stor andel av dem är vuxna och oro har uttryckts över att barns cyklande minskar. Trollhättan är en av kommunerna som vill vända utvecklingen.

Barn och unga behöver minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det kan låta lite, men faktum är att ytterst få barn når upp till det. Av 15-åringar så är det endast 13 % av pojkarna och 9 % av flickorna enligt Folkhälsomyndighetens undersökning om skolbarns hälsovanor från 2014. Det är dessutom en siffra som minskar vilket fått hälsovetare att varna för att många av dagens unga kan komma att få ett kortare liv än sina föräldrar.

Mikael Sundström (S). Foto: Trollhättans kommun
Mikael Sundström (S). Foto: Trollhättans kommun

I Trollhättan vill man ta itu med detta. Den cykelsatsande kommunen har haft som mål att öka andelen elever som cyklar till skolan. En särskild skolreseplan har tagits fram för att få både elever och lärare ta sig till skolan med muskelkraft. Omkring 260 barn har dessutom fått cykla på en teknikbana och delta i uppkörning för cykelkörkort i projektet Cykelsommar.

– Cykling är inte naturligt för alla och vi har arbetat mot stadsdelar där det bor många nyanlända invandrare. Vi vill att cyklingen ska öka i alla åldersgrupper och då är det en vinst om man redan som barn lär sig hur trafiken fungerar, säger Mikael Sundström (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Att ha ett bra cykelvägnät är också viktigt

– Vi behöver fortsätta att göra det lätt att cykla. Det kan handla om att man inte ska behöva dela körbana med bilar. Vi har också provat sopsaltning för att det ska fungera hela året. Man behöver ta ett helhetsgrepp och inte bara lappa och laga, framhåller Mikael.

Olidebron i Trollhättan, världens längsta dubbelklaffbro för gående och cyklande. Foto: Andreas Emanuelsson, Trollhättans kommun. Beskuren bild.
Olidebron i Trollhättan, världens längsta dubbelklaffbro för gående och cyklande. Foto: Andreas Emanuelsson, Trollhättans kommun. Beskuren bild.

Sedan 2016 finns Olidebron i Trollhättan som är världens längsta dubbelklaffbro (92 meter) helt tillägnad gång- och cykeltrafik. Det är en av flera infrastruktursatsningar och de ger resultat: cyklingen ökar i kommunen. Mätarna visar en ökning på 130 000 cykelresor över klaffbron under 2018 – en ökning på 10 000 resor.


Vi lägger relativt mycket pengar på cykelvägar och det kan vara en del av förklaringen

Andreas Emanuelsson, projektledare/utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen om nyckeln till framgång
Andreas Emanuelsson. Foto: Trollhättans kommun
Andreas Emanuelsson. Foto: Trollhättans kommun

– Vi försöker göra cyklingen mer attraktiv som färdmedel, berättar Andreas Emanuelsson, projektledare/utredare på samhällsbyggnadsförvaltningen. Han fortsätter: Cykelfrämjandets Kommunvelometer har visat att vi lägger relativt mycket pengar på cykelvägar och det kan vara en del av förklaringen.

Under året har 11 532 kvadratmeter asfalt lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten. Sex gator har fått helt nya cykelvägar. Det har också blivit säkrare för invånarna att parkera sin cykel: i Bergslagsparken finns nu ett låst garage för 118 cyklar och norr om spåret finns 20 skåp där man kan låsa in sin cykel. Men det finns mer att lära av landets bästa kommuner för att främja både barn och vuxnas cyklande och därför går nu Trollhättan med i Svenska Cykelstäder.

– Vi hoppas få goda exempel och se hur andra har gjort. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vi behöver till exempel bli bättre på att nå ut till invånarna. Och det finns nog saker som vi gör som andra kan lära av, säger Andreas.

Nya cykelparkeringar i Trollhättan. Foto: Andreas Emanuelsson, Trollhättans kommun. Beskuren bild.
Nya cykelparkeringar i Trollhättan. Foto: Trollhättans kommun. Beskuren bild.
Moa Rasmusson. Foto: Liberalerna Sollentuna
Moa Rasmusson. Foto: Liberalerna Sollentuna

Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder, ser Trollhättan som ett positivt tillskott till föreningen.

– Trollhättan visar att det går att öka cyklingen genom att arbeta strategiskt med investeringar. Det ska vara lätt att göra rätt som invånare och där har Svenska Cykelstäder en viktig roll att fylla som forum för erfarenhetsutbyte. Trollhättan kan nog både ge och ta i det arbetet och vi hälsar dem varmt välkomna, säger Moa.