Avtackning av Anna Linell

svenskacykelstader Nyheter

Efter åtta månader som tillförordnad verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder löper Anna Linells vikariat ut. Cykelsverige i allmänhet och Svenska Cykelstäder i synnerhet har haft flera framgångar under perioden.

Vad har varit roligast?
– Att anordna webbinarieserien i höstas där jag lärde mig massor av nytt och fick samarbeta och interagera med alla kunniga tjänstemän och politiker ute i landet. Det har också varit jätteroligt att ta fram Svenska Cykelstäders remissyttrande om Trafikverkets inriktningsunderlag och skapa opinion kring det.

Vad har varit mest utmanande?
– Detaljfrågor är inte min grej… har därför fått kämpa en del med frågor om cykellagstiftning, VGU och annat.

Vad ska du göra nu?
– Bra fråga! Som jag inte har något svar på. Men jag hoppas att få fortsätta jobba med min hjärtefråga – omställningen till ett hållbart samhälle – på ett eller annat sätt.

Sveriges alla cykelsatsande städer och regioner tackar Anna för utmärkt utfört arbete och önskar ett varm lycka till i framtiden!

FAKTA – cykelframgångar