Svenska cykelstäder på Velo-City i Gent

svenskacykelstader Nyheter

Svenska cykelstäder var i år på plats på den europeiska cykelkonferensen i Gent, Belgien. Konferensen arrangeras årligen av ECF och innehåller en variation av föredrag, workshops, panelsamtal, rundabordssamtal och sociala aktiviteter. Flera medlemmar deltog och talade på konferensen, bland annat VTI Cykelcentrum och Stockholms stad. Velo-City anordnades i år i staden Gent i Belgien. Velo-City är den europeiska cykelfederationens (ECF) …

Årets cykelplaneringspris tilldelas Cykelgaraget Kronprinsen i Malmö

svenskacykelstader Nyheter

Cykelgaraget- och passagen Kronprinsen i Malmö vinner årets cykelplaneringspris. Heimstaden tar emot priset på plats vid Forum Vätternrundan 14 juni, och blir den andra aktören någonsin som tar hem vinsten. Cykelplaneringspriset går till en åtgärd som på ett utmärkt sätt beaktat cyklingens förutsättningar, och som därmed fört cykelplaneringen framåt i hela landet. Cykelplaneringspriset delas i år ut för andra gången …

Skandinaviska vägmarkeringsföreningen blir associerad medlem

svenskacykelstader Nyheter

Skandinaviska vägmarkeringsföreningen (SVMF) har anslutit som associerad medlem i Svenska cykelstäder. SVMF – som samlar både entreprenörer, materialproducenter, maskinproducenter, och rådgivare inom vägmarkeringsbranschen i Skandinavien vill bidra med kunskap till Svenska cykelstäders nätverk. Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen (SVMF) grundades 1972 och består av företag som arbetar inom vägmarkeringsbranschen i Danmark, Norge och Sverige. SVMF arbetar för ökad trafiksäkerhet, forskning och andra inom …

Söderhamn senaste medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Söderhamns kommun ansluter som senaste tillskott till Svenska cykelstäder. Föreningen består nu av 40 kommuner, 7 regioner och flera associerade medlemmar i Sverige som arbetar hängivet för ökad och säker cykling. Söderhamns kommun i Hälsingland har knappt 25 000 invånare. Med sitt medlemskap hoppas kommunen ökad färdmedelsandelen för cykel. Kommunen ser potential i att ta del den samlade kompetens som …

Efter årsmötet 2024: ny ordförande, förnyat förtroende och nyinval

svenskacykelstader Nyheter

Vid årsmötet den 24 april valdes Mathias Lindow (L) från Österåker till ny ordförande för föreningen. Till ny vice ordförande valdes Maria Garmer (V), Växjö. Svenska Cykelstäders nya ordförande ser behov av mer nationell cykelpolitik och gläds åt den nyligen antagna Europeiska cykeldeklarationen: – EU:s cykeldeklaration som antagits av medlemsländerna innebär en historisk öppning för Sverige. Den svenska regeringen har …

Cykling lönsam för Sverige – Trafikverket missar potential

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder yttrar sig om Trafikverkets inriktningsunderlag 2026-2037. Sverige står idag inför stora utmaningar när det kommer till klimatskadliga utsläpp, hälsovådligalokala utsläpp från trafiken, en allt mer stillasittande befolkning och stora utmaningar för enalltmer pressad sjukvård. Vägtrafiken står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp, därpersonbilar utgör största utsläpparen. Cykling spelar en avgörande roll för att nå detransportpolitiska målen, …

Svenska Cykelstäder hyllar goda cykelinsatser igen

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder återlanserar sitt Cykelplaneringspris med förnyade kriterier och öppnar för en mångfald av nomineringar. Priset går till en cykelåtgärd som kan bli ett utmärkt föredöme för andra kommande cykelåtgärder – och spannet av insatser är stort. Svenska cykelstäder vill lyfta fram goda exempel på cykelåtgärder som leder till bättre förutsättningar för de som cyklar – eller för de som …

EU:s transportministrar antar europeisk cykeldeklaration

svenskacykelstader Nyheter

Den europeiska cykeldeklarationen är nu antagen av EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. Deklarationen är en milstolpe för cykling i Europa och antogs i Bryssel den 3:e april. Närvarade från den svenska regeringen gjorde infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Under ledning av det belgiska EU-ordförandeskapet samlandes EU:s transportministrar i Bryssel den 3:e april. Kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet har nu …

Kalmar kommun växlar upp – blir medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Kalmar kommun krokar arm med andra svenska cykelstäder och regioner och har målet att öka det hållbara resandet till 60 % till 2035. Svenska cykelstäder består nu av 40 kommuner, 7 regioner och flera associerade medlemmar i Sverige som arbetar hängivet för ökad och säker cykling. Kalmar kommun i sydöstra Småland har drygt 72 000 invånare. Med ett medlemskap i …