Cykling lönsam för Sverige – Trafikverket missar potential

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder yttrar sig om Trafikverkets inriktningsunderlag 2026-2037. Sverige står idag inför stora utmaningar när det kommer till klimatskadliga utsläpp, hälsovådligalokala utsläpp från trafiken, en allt mer stillasittande befolkning och stora utmaningar för enalltmer pressad sjukvård. Vägtrafiken står idag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp, därpersonbilar utgör största utsläpparen. Cykling spelar en avgörande roll för att nå detransportpolitiska målen, …

Svenska Cykelstäder hyllar goda cykelinsatser igen

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder återlanserar sitt Cykelplaneringspris med förnyade kriterier och öppnar för en mångfald av nomineringar. Priset går till en cykelåtgärd som kan bli ett utmärkt föredöme för andra kommande cykelåtgärder – och spannet av insatser är stort. Svenska cykelstäder vill lyfta fram goda exempel på cykelåtgärder som leder till bättre förutsättningar för de som cyklar – eller för de som …

EU:s transportministrar antar europeisk cykeldeklaration

svenskacykelstader Nyheter

Den europeiska cykeldeklarationen är nu antagen av EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. Deklarationen är en milstolpe för cykling i Europa och antogs i Bryssel den 3:e april. Närvarade från den svenska regeringen gjorde infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Under ledning av det belgiska EU-ordförandeskapet samlandes EU:s transportministrar i Bryssel den 3:e april. Kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet har nu …

Kalmar kommun växlar upp – blir medlem i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Kalmar kommun krokar arm med andra svenska cykelstäder och regioner och har målet att öka det hållbara resandet till 60 % till 2035. Svenska cykelstäder består nu av 40 kommuner, 7 regioner och flera associerade medlemmar i Sverige som arbetar hängivet för ökad och säker cykling. Kalmar kommun i sydöstra Småland har drygt 72 000 invånare. Med ett medlemskap i …

Webinarium – Verktygslåda av enkla åtgärder för ökad aktiv transport

svenskacykelstader Nyheter

Se webinariet i efterhand. Gående och cyklister behöver mer utrymme i gatumiljön än vad som finns idag. Ökar vi antalet gång- och cykelresor så stärker vi folkhälsan, minskar utsläppen av skadliga partiklar i städerna, minskar klimatpåverkan och kan bidra till den lokala ekonomin på platserna för omvandling. Dessutom kommer mer plats kunna användas för grönska, lekplatser för barn, uteserveringar, och …

Plogwebben – ett verktyg för vintercyklisterna i Umeå!

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Tyréns går med i Svenska Cykelstäder

svenskacykelstader Nyheter

Karlskoga har gått med i Svenska Cykelstäder som ett led i sina ambitioner för att öka cyklingen i kommunen. Svenska cykelstäder samlar idag de 37 kommuner, 7 regioner och associerade medlemmar i Sverige som mest hängivet arbetar för ökad och säker cykling.

Folkhälsokoalition vill ha renare luft

svenskacykelstader Nyheter

Svenska Cykelstäder argumenterar tillsammans med flera aktörer i Aktuell Hållbarhet för att luften i svenska städer behöver bli renare. Enligt den breda folkhälsokoalitionen som sluter upp i debattartikeln kan både luften förbättras, folkhälsan stärkas och ekonomin utvecklas med hjälp av aktiv transport. För att göra det kräver koalitionen att regeringen: 1. Gör en översyn av de transportpolitiska målen med stärkt …

Riksdagens cykelnätverk – se webinarium om kombinerat resande i efterhand

svenskacykelstader Nyheter

Cykling kan göra mycket för folkhälsan, en bättre ekonomi, för miljön och för att minska utsläppen. När cykling kombineras med andra hållbara färdsätt så ökar räckvidden och det blir mer attraktivt att välja hållbara resealternativ. Men vilka är förutsättningarna för kombinerat resande i Sverige idag? Hur har man gått tillväga för att öka det hållbara resandet internationellt? Riksdagens cykelnätverk bjöd …