Ännu ett cykelhus byggs i Malmö

Emil Törnsten Nyheter

Malmö har redan en av de högsta cykelandelarna i Sverige, och nu blir förutsättningarna ännu bättre. Ytterligare ett hus byggs med endast ett fåtal bilparkeringar. Istället kan de boende använda el- och lådcykelpoolen som finns i huset.

Läs mer här: http://www.byggvarlden.se/promenadhus-nytt-pilotprojekt-i-malmo-118720/nyhet.html