Fastigheter för en cykelanpassad vardag

Emil Törnsten Nyheter Kommentera

Västerås har trots en förväntad befolkningsökning målsättningen att biltrafikmängden ska minska till år 2026. Majoriteten av resorna ska istället ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Som fastighetsägare ser vi i Tornet detta som en spännande utmaning och vi har så att säga gått ”all in” för att skapa förutsättningar för detta mål i vårt nya område kvarteret Triton, skriver Henrik …