Svenska Cykelstäder utökas med Region Skåne

Emil Törnsten Nyheter 1 Comment

Som en av de första regionerna är Region Skåne nu medlem i den ideella föreningen Svenska Cykelstäder. Nu fortsätter arbetet med att öka och förbättra cyklingen i Skåne.

År 2017 antogs Cykelstrategi för Skåne som pekar ut riktningen för den regionala planeringen för cykel. Strategin bygger på målet att cyklingen ska öka med 58 procent till 2030.

– Uppnås målet skulle det innebära en folkhälsovinst motsvarande 1,8 miljarder kronor om året i minskade kostnader för ohälsa och sjukdomar. Det är bra för både klimat, kropp och plånbok. I Skåne når nästan hälften av den arbetande befolkningen sin arbetsplats inom en 30 minuters cykelresa, så potentialen för ökad cykling är enorm, säger Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

Föreningen utbyter kunskap inom cykelplanering, kampanjer och organisatoriska åtgärder. Det är en nationell plattform som idag saknas för den regionala cykelplaneringen i Skåne, vilket öppnar upp för att tydliggöra cykelns roll i samhällsplaneringen.

– Vi tar ansvar som region och gör en historiskt kraftig satsning med medel på cykelinfrastruktur i vår länsplan. Ansvaret för ökad cykling delas av många aktörer på olika nivåer, och insatserna behöver ofta samordnas för att uppnå effekt. Ett medlemskap i Svenska Cykelstäder underlättar samordningen av åtgärder mellan landets främsta kommuner och regioner. På så sätt kan Region Skånes arbete med cykelutveckling skalas upp och resurseffektiviseras, menar Mätta.

Genom regelbundna träffar med Riksdagens Cykelnätverk skapas en plattform för föreningens medlemmar att lyfta sina frågor bland riksdagsledamöter från olika partier. Medlemskapet kan öka Skånes inflytande i nationella frågor som rör förutsättningarna för bättre cykelplanering, till exempel ökade anslag för cykelinfrastruktur.

– Många kommuner och regioner satsar rejält på att öka cyklingen. Vi vill visa vägen framåt och hoppas att fler kommuner, regioner och framförallt den nationella nivån tar efter det vi gör, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Mer information:
Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder, moa.rasmusson@sollentuna.se, 070 334 75 13

Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Skåne, matta.ivarsson@skane.se, 0725-52 51 08

Comments 1

  1. Hej! Jag har en elcykel och har haft den i ett par år. Älskar min cykel eftersom jag har ont i ett knä. När jag jobbade cyklade jag från Bjuv till Helsingborg. Enkel resa 20 km. Lite dåligt med cykelvägar på landet men bra i staden. Nu när jag är pensionär vill vi (mannen har också köpt en elcykel) gärna cykla så mycket vi kan o slippa ta bilen. Cyklar till stranden 20 km o vill kanske cykla inom staden o äta en bit mat o sedan cykla hem igen. Detta går inte för det finns inga laddningsställe för elcyklar. Hur har ni tänkt här. Ni förespråkar att man ska cykla och det finns ju numera bidrag för elcyklar men man kan inte ladda dom någonstans. Det blir en stor begränsning för oss som vill cykla lite längre så jag hoppas verkligen att det kommer att ordnas med det snaraste. Många med mig önskar detta också

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *