Vi är Sveriges bästa cykelstäder.
Vi vill bli ännu bättre.

 

Introduktion

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 26 svenska kommuner som samtliga är riksledande inom arbetet för attraktivare vardagscykling. Föreningen stöds av 2 associerade medlemmar: företag som är ledande inom den privata sektorns omställning till att arbeta med cykling.

Vår målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra för cyklister i svenska kommuner samt att statusen för cykeln som transportmedel höjs på den kommunala, regionala och nationella agendan.

Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar. Därutöver bedriver föreningen ett nära samarbete med cykelorganisationer såsom Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.

Bakgrund

Under 2014 samlades några av Sveriges bästa och mest ambitiösa Cykelkommuner i ett nätverk. Målet var att skapa samverkan och kunskapsutbyte mellan de bästa kommunerna och att lyfta fram svensk best-practice inom arbetet för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer. Initiativet kom från bland annat Malmö Stad tillsammans med Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.

Nätverket blev en förening den 4 maj 2015 i samband med Cykeldagarna i Karlstad.

I maj 2017 möjliggjordes för organisationer och företag att bli associerade medlemmar: NCC följt av Trivector var de två första att beviljas medlemskap.

Vision

Svenska Cykelstäders vision är att hälften av alla resor som är kortare än 5 km sker med cykel.

 

Svenska Cykelstäders vision är att hälften av alla resor som är kortare än 5 kilometer sker med cykel

 

 • Vi ville samla de bästa städerna i ett nätverk, de som verkligen vill göra något på detta område. De som når upp till kriterierna och som sedan kan kalla sig Svensk Cykelstad kommer att kunna lära av varandra i nätverket och dessutom tjäna som förebild för andra städer och kommuner i Sverige.

  Klas ElmSvensk Cykling
 • Vi i Luleå känner oss stolta och hedrade att få ingå i Svenska Cykelstäder. Jag är övertygad om att föreningen kommer att vara ett mycket bra stöd för oss i vårt ambitiösa arbete med att planera för hållbara transporter. I gengäld hoppas vi kunna vara en inspiration för andra kommuner särskilt när det gäller vintercykling.

  Lenita Ericson (S)Luleå Kommun
 • Lund har historiskt och kulturellt sett haft ett försprång. En medeltida stadskärna har aldrig riktigt lämpat sig för bilen. Men vi har tuffa klimatmål och vill bli bättre både på att nå de som pendlar in till Lund och på att separera cyklande från gående. Vi ser också att det behövs nya lagar och då krävs mobilisering från oss kommuner.

  Karin Svensson Smith (MP)Lunds kommun

Manifest

  • Kunskap åt alla

   Svenska Cykelstäder är ett kunskapskluster av cykelkunniga politiker och tjänstepersoner som delar idéer, information och metoder.

  • Fler resor på cykel

   Det visionära gemensamma målet för Svenska Cykelstäder är att 50 % av resor som är kortare än 5 km sker med cykel.

  • Aktörer som vill påverka

   Ansvaret för ökad cykling i Sverige delas av kommuner, regioner och den nationella nivån. Svenska Cykelstäder arbetar mot samma mål, engagerar sig i cykeldebatten och vill bidra med underlag till politiska beslut som rör cykelfrågor.

  • Ökat samarbete i cykelfrågan

   Svenska Cykelstäder vill öka samarbetet mellan alla aktörer inom samhällsplaneringen och tillsammans påverka cykelpolitiken på alla nivåer.

  • Bidra till forskning och genomföra effektivare satsningar

   Svenska Cykelstäder effektiviserar kommunikationen mellan forskning och praktik. Genom att synliggöra forskning och innovation för ökad tillgänglighet, bättre framkomlighet, förbättrad folkhälsa, klimatneutralitet och attraktivare städer skapas möjlighet till spjutspetsprojekt där nya metoder effektivt kan testas och appliceras.

  • För ett Sverige i framkant

   Det finns bara en väg framåt för framtidens städer, och det är att stärka företagens konkurrenskraft, minska klimatpåverkan och främja social utveckling. Svenska Cykelstäder visar vägen för buller- och köfria städer där människor trivs och alla, oavsett ålder, förutsättningar och bakgrund, har möjlighet att röra sig fritt och ta del av stadens möjligheter.

Mer om Svenska Cykelstäders strategi

Styrelsen

Henrik Oretorp, ordförande, (C), Halmstad
Emma Berginger, vice ordförande, (MP), Lund
Thomas Rödin, (MP), Helsingborg
Lenita Ericson, (S), Luleå
Anders Samuelsson, (C), Jönköping
Mikael Vilbaste, (MP),  Västerås
Moa Rasmusson, (L), Sollentuna
Elias Aguirre, (S), Linköping
Margaretha Wedin, (C), Gävle

Cykelstäder

Associerade medlemmar

Vill er kommun eller organisation bli medlem?

Ansök om medlemskap