Bli medlem

Gå med i Svenska Cykelstäder och låt oss tillsammans verkad för ökad framkomlighet, bättre folkhälsa och minskade utsläpp.

Vi välkomnar kommuner och regioner att bli medlemmar, liksom associerade medlemmar som på olika sätt kan bidra till föreningens mål och vision.

På årsmötet den 27 maj 2020 antogs nya kriterier för medlemskap som öppnar upp för fler att bli medlemmar. Nedan finner du våra avgifter och kriterier för de olika medlemsformerna.

Vill din kommun, region eller organisation bli medlem? Här hittar du vår ansökningsblankett för medlemskap.

Avgifter och kriterier för medlemskap

Ordinarie medlemmar

Regioner: 20 000 kr
Små kommuner (<100 000 invånare): 20 000 kr
Stora kommuner (≥100 000 invånare): 25 000 kr

Ordinarie medlemmar är svenska kommuner och regioner.

För att bli medlem i Svenska Cykelstäder skall den ansökande kommunen/regionen stödja föreningens vision, ha fattat ett politiskt beslut om att bli medlem, samt ha fattat ett politiskt beslut om att verka för ökad cykling i kommunen/regionen.

Regioner skall dessutom bedriva ett systematiskt samverkansarbete bland regionens primära väghållare gällande cykelinfrastruktur.

Associerade medlemmar

≥10 anställda: 25 000 kr
<10 anställda: 15 000 kr
(Avser sammanlagda heltidstjänster)

Associerade medlemmar ska stödja föreningens vision, samt bedömas bidra med betydande kunskap till föreningen. De skall även bidra med att stärka föreningens varumärke.

Priserna gäller exkl. moms och avser kalenderår.