Webbinarier hösten 2020

Under hösten 2020 anordnade vi en serie webbinarier tillsammans med Riksdagens Cykelnätverk och Trafiktekniska föreningen. Vi har hunnit prata om barns cykling till skolan, hur cykling kan minska riskerna i pandemier, cykling som en del av en grön omstart efter coronakrisen, cykling på landsbygden och cirkulationsplaner. Det har varit kul och lärorikt! Nedan hittar du länkar till inspelningar och föreläsarnas presentationer.

Tack alla som har bidragit som föreläsare och deltagare. Vi ses till våren igen!Program webbinarier hösten 2020


HÖSTENS PROGRAM
3 september klockan 13.00-14.00 – se webbinariet i efterhand här!
Hur får vi fler barn att cykla till skolan? 
Hör om de senaste forskningsresultaten kring trafiksäkerhet och barns cykling till skolan. Vi får också höra konkreta exempel och framgångsfaktorer från en skola som lyckats få fler barn att cykla. Medverkande:
Irene Isaksson Hellman, forskningsledare Trafiksäkerhet på IF
Anna-Karin Lindqvist, universitetslektor som forskar om aktiva skoltransporter, Luleå tekniska universitet
Catarina Öberg, rektor F-3 på Tunaskolan i Luleå kommun

23 september klockan 12.30-13.30 – se webbinariet i efterhand här!
Hur kan cykling minska riskerna i pandemier – nu och i framtiden? Arrangeras av Riksdagens Cykelnätverk.
Webbinariet tar ett brett grepp på tema cykling och pandemier. När fler cyklar förbättras folkhälsan och luftkvaliteten, då ökar motståndskraften mot många sjukdomar inklusive covid-19. Vi får också höra hur resvanorna har förändrats under coronapandemin. Medverkande: 
Johan Holmsäter, nationell samordnare för fysisk aktivitet
Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector
Bertil Forsberg, professor Avdelningen för hållbar hälsa, Umeå Universitet 

7 oktober klockan 10.00-12.00 – se webbinariet i efterhand här!
Hur kan cykling bidra till en grön omstart efter coronakrisen? En europeisk utblick och ett samtal om vad som händer i Sverige. I samarbete med Trafiktekniska föreningen. 
På webbinariet får vi höra infrastrukturminister Tomas Eneroth reflektera kring cykling och corona. Vi får veta mer om  hur Europas städer har satsat på cykel i sina coronastrategier. Och vi ställer frågan: varför händer det så lite kring cykling och corona i Sverige till en panel med politiker från alla nivåer. Vi kommer också att få veta vinnande kommuner i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv.

Medverkande: 
Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Morten Kabell, vd European Cyclist’ Federation 
Ragnhild Sørensen, kommunikatör på Changing Cities i Berlin 
Brian Deegan, principal design engineer på Urban Movement i London
Lars Strömgren och Emilia Sternberg, Cykelfrämjandet 

Paneldiskussion med: 
Moa Rasmusson (L), ordförande i Svenska Cykelstäder 
Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet 
Sofia  Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö 
Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden Västra Götaland 

11 november klockan 12.30-13.30 – se webbinariet i efterhand här!
Hur kan förutsättningarna för att cykla på landsbygden förbättras? Arrangeras av Riksdagens Cykelnätverk. 
Under många år har fokus för beslutsfattare varit att öka cyklingen i städer och tätorter. Under detta webbinarium riktar vi istället uppmärksamheten mot landsbygden och möjligheten att cykla i hela landet.  

Ökad cykling på landsbygden – möjligheter och utmaningar
Rami Yones, chef Nationell Samhällsplanering, Trafikverket

Västra Götaland – ställer bilen till förmån för cykeln
Karin Ryberg, projektledare, Hållbart resande väst

Säker cykling på landsväg – möjligheter och utmaningar
Magnus Larsson, utredare på Trafiksäkerhet och trafikteknik, CykeIcentrum VTI

Bygdevägar – en lösning för ökad cykling på landsvägen?
Joakim Bjerhem, trafikplanerare Gång & Cykel, AFRY

16 december klockan 10.00-11.00 – se workshopen i efterhand här!
Workshop: Hur kan cirkulationsplaner skapa en attraktiv stad med kraftigt ökad cykeltrafik? 
Cirkulationsplaner kan vara en lösning för att på kort tid skapa en attraktiv stad med kraftigt ökade cykeltrafik, gående och ett blomstrande stadsliv. På denna workshop vill vi diskutera om – och i så fall hur – cirkulationsplaner kan införas i svenska städer. Vi pratar med utgångspunkt från exemplet Växjö kommun.

Cirkulationsplaner innebär i korthet att gående, cyklister och kollektivtrafik har företräde i stadens centrala delar. Biltrafiken begränsas till ett fåtal gator och varuleveranser kräver tillstånd och kan endast ske inom vissa tidsfönster. Staden Gent i Belgien ligger i framkant när det gäller cirkulationsplaner. Här har man under några få år nästan fördubblat andelen cyklister och samtidigt ökat attraktiviteten i stadens centrum. På workshopen berättar vi mer om hur man har jobbat i Gent. Växjö har fått medel i ett EU-projekt för att göra en förundersökning om att införa cirkulationsplan. På denna workshop utbyter vi erfarenheter kring att arbeta med cirkulationsplaner och andra liknande lösningar för trygga och attraktiva stadsdelar. Målet är också att lägga en grund för framtida samverkan mellan svenska kommuner i denna fråga.