Tier Mobility ansluter som associerad medlem

svenskacykelstader Nyheter

Företaget Tier Mobility, som bland annat hyr ut elcyklar och elsparkcyklar, ansluter till Svenska Cykelstäder som associerad medlem. Företaget välkomnas till att bidra i föreningens arbete för att möta dagens hållbarhetsutmaningar.

Svenska Cykelstäder arbetar för visionen att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Särskilt i städerna är många resor under fem kilometer men görs ändå med bil. Samtidigt är Sveriges klimatmål att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 % till 2030. Det aktiva resandet behöver bli mer attraktivt och cykelinfrastrukturen bättre och säkrare.

– Vi vill prioritera utbyggnaden av cykelinfrastruktur för att frigöra kapacitet i våra städer. Det är både hållbart, ekonomiskt och hälsofrämjande. Det är viktigt att vi nu agerar tillsammans för att skynda på denna utveckling, säger Dan Néren, Senior Public Policy Manager på Tier.

Tiers arbete med resemönster

Moa Rasmusson (L), ordförande Svenska Cykelstäder.

– Svenska cykelstäder välkomnar TIER Mobility som associerad medlem. TIER arbetar liksom oss för att hållbara resor ska öka och att det ska vara lätt att resa klimatsmart. TIER bidrar med ökad kunskap om mikromobilitet och inte minst resemönster i storstäder. Tillsammans ska vi arbeta för att hållbarhet ska premieras och prioriteras, inte minst från den nationella nivån, säger Moa Rasmusson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

August Svedenstedt, Sverigechef, Tier Mobility

– Vi vet att just delade elcyklar kan spela en viktig roll för att uppmuntra människor att välja bort bilen till förmån för ett mer hållbart transportsätt. Det vi ser är en beteendeförändring i människors val av färdmedel som bör bejakas och stimuleras genom konkreta prioriteringar i cykelinfrastruktur. Exempelvis bör en större andel av den ekonomiska ramen för nästa nationella infrastrukturplan (2022–2033) öronmärkas för investeringar i gång- och cykelvägar. Det är något vi tillsammans med Svenska Cykelstäder kommer att arbeta idogt för, säger August Svedenstedt, Sverigechef, TIER Mobility.

Omslagsbild: Mostphotos

Bild 1: Tier

Bild 2: Liberalerna Sollentuna

Bild 3: Philip Nordin