Image

23-25 maj - Nätverksträff i Malmö och studiebesök i Köpenhamn

Svenska Cykelstäder bjuder in till nätverksträff i Malmö - anmälan sker längst ner på sidan.

Vilka goda exempel finns på samverkan för ökad cykling? Hur kan kommuner och regioner lära av spetsprojekt i Skåne? Vilka internationella exempel kan hjälpa oss uppnå ökad och säkrare cykling i Sverige?

Cykelstäderna anordnar i vår sin nätverksträff i Malmö. Malmö var en av initiativtagarna till att starta föreningen Svenska Cykelstäder, och har som stad kommit långt i sina åtgärder, sin planering och sina ambitioner för att öka cyklingen. Under nätverksträffen får vi tillfälle att lära mer av hur staden arbetar, vilka projekt som gjorts senaste året och hur samverkan sker i regionen och runt sundet. Vi får också tillfälle att höra om den senaste cykelforskningen och göra inspel via en arrangerad workshop om cykelkunskap. Därutöver visar Malmö upp sig från sin bästa sida - på cykeln! Staden visar sin planering, sina framgångar och utmaningar i praktiken under en cykeltur.

Den 25:e maj gör föreningen sin första utlandsresa - i form av ett studiebesök i Köpenhamn. Kommunen välkomnar oss och berättar om sitt arbete, där deltagare genom några case får jämföra sitt arbete mot hur man når framgång i den danska huvudstaden. Supercykelstiesekretariatet och Vejdirektoratet (danska Trafikverket) talar om samverkan och planering för cykling. Dagen avslutas med en cykeltur guidad av den danska cykelambassaden.

Program (kan uppdateras)

 

Tisdag 23/5

12.00 Inledning med Svenska Cykelstäder och Malmö stad

12.30 Lunch

13.30 Internationella föreläsningar: nordiska föredömen och snabba cykelavancemang

  • 13.30: Köpenhamn
  • 14.00: Oslo

14.30 Region Skåne - Samverkan om supercykelvägar: om vikten av att korsa kommungränser

15.00 Paus

15.30 - ca 16.00/16.30 Cykelstaden Malmö

 

19.00 Middag

 

Onsdag 24/5

9.00 Cyklingssegrar och föredömen i Europa 

9.30 Pontevedra - Hur omvandlades staden i norra Spanien från en bilstad i slutet av 1990-talet till en stad för aktiv mobilitet, rörelse och plats för invånarnas behov?

10.00 Cykelcentrum (VTI): om cykelforskning i framkant och kommande kursplattform

10.30 Workshop med Svenska Cykelstäder och Cykelcentrum: Cykelkunskap - vilken kunskap finns och vad saknas - vilken blir Svenska Cykelstäders roll i spridningen av cykelkunskap?

12.00 Lunch

13.00 Cykelforskaren Till Koghlin, Lunds Universitet - om utmaningarna med att planera för cykeln.

13.20 Tema: Svenska Cykelstäders medlemmar runt

14.00-ca 16.30 Cykling i praktiken: guidad cykeltur i Malmö

 

Torsdag 25/5

8.45 Samling vid Teknik og Miljøforvaltningen  (Njalsgade 13)

9.00 - ca 11.30 Föreläsning och case med Köpenhamns kommun

11.30 Supercykelstiesekretariatet

12.30 Lunch

14.00-14.30 Vejdirektoratet - nationell planering och samverkan

ca 14.30 - ca17.30 Cykelplanering- och kultur i huvudstaden: Danska cykelambassaden guidar i Köpenhamn

 

 

Datum: 23-24 samt 25 maj 

Plats:

Malmö: Stadshuset (August Palms plats 1, Malmö)

Köpenhamn: Trafik och Miljøforvaltningen (Njalsgade 13, 2300 København)

Anmälan: Anmälan är öppen t.o.m 5 april. Maxtak: 40 personer. 

Nätverksträffen riktar sig till Svenska Cykelstäders medlemmar. Nätverksträffen riktar sig till tjänstepersoner, planerare, politiker och andra i föreningen. Varmt välkomna!

Är du inte medlem och vill delta? Kontakta oss. 

 

Kontakt

Samuel Williams, verksamhetsledare, info@svenskacykelstader.se / 070-759 05 70

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Tillgänglighet 

Meddela Svenska Cykelstäder om du har särskilda behov gällande tillgänglighet i eller i anslutning till lokalerna i Malmö.

Boende och resa

Bokas separat av varje enskild organisation. Varje deltagare står för sina rese- och boendekostnader. 

Ändringar

Svenska Cykelstäder reserverar sig för ändringar i programmet vid behov. Programmet uppdateras löpande. 

Varmt välkommen!

 

Omslagsbild: Svenska Cykelstäder