Image

Vi är Sveriges bästa cykelstäder.
Vi vill bli ännu bättre.

Introduktion

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 30 svenska kommuner och 3 regioner som samtliga är riksledande inom arbetet för attraktivare vardagscykling. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar.

Vår målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar. Därutöver bedriver föreningen ett nära samarbete med cykelorganisationer såsom Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.

Bakgrund

Under 2014 samlades några av Sveriges bästa och mest ambitiösa Cykelkommuner i ett nätverk. Målet var att skapa samverkan och kunskapsutbyte mellan de bästa kommunerna och att lyfta fram svensk best-practice inom arbetet för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer. Initiativet kom från bland annat Malmö Stad tillsammans med Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.

Nätverket blev en förening den 4 maj 2015 i samband med Cykeldagarna i Karlstad.

I maj 2017 möjliggjordes för organisationer och företag att bli associerade medlemmar. Ett år senare möjliggjordes för regioner att bli medlemmar.

Svenska Cykelstäders gemensamma vision är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel

Sollentuna är stolta medlemmar i Svenska Cykelstäder. Genom föreningen får vi utbyta idéer och utveckla ambitioner. Sollentuna har målet att bli Sveriges bästa cykelkommun och vi hoppas att med det vara en inspiration för andra. I Svenska Cykelstäder samverkar vi med de främsta på området, vilket gör oss ännu bättre.

Moa Rasmusson (L)
Sollentuna kommun

Vi på Trivector känner oss hedrade att få ingå i Svenska Cykelstäder. Att ingå i ett nätverk med de bästa cykelkommunerna är värdefullt för att knyta kontakter och för att sprida våra forskningsresultat. Vi ser oss som experter på hållbara transporter och kan dela vår kunskap i nätverket, men lär oss samtidigt mycket nytt av andra medlemmar.

Dr. Erik Stigell
Trivector

Regeringens ambition är att verka för ökad och säker cykling. Vissa kommuner och organisationer har kommit längre än andra och har tagit ledartröjan i arbetet för hållbart resande. De tjänar som inspirationskälla för många andra inom området. Svenska Cykelstäder är en stark och viktig röst i debatten.

Karolina Skog (MP)
Sveriges miljöminister

Manifest

Kunskap åt alla

Svenska Cykelstäder är ett kunskapskluster av cykelkunniga politiker, tjänstepersoner och experter som delar idéer, information och metoder. Denna ligger sedan till grund för både samhällsplanering och opinionsbildning.

Aktörer som vill påverka

Ansvaret för ökad cykling i Sverige delas av många aktörer på olika nivåer. Svenska Cykelstäder arbetar mot samma mål, engagerar sig i cykeldebatten och bidrar med underlag till politiska beslut som rör cykelfrågor.

För forskning och utveckling

Svenska Cykelstäder effektiviserar kommunikationen mellan forskning och praktik. Förutsättningarna för att cykla blir mer bättre med aktuell forskning i ryggen, och forskningen blir mer angelägen när den baseras på aktuella utmaningar.

Fler resor på cykel

Den gemensamma visionen för Svenska Cykelstäder är att 50 % av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Anledningen är enkel – ökad cykling är lösningen på många av vår tids stora utmaningar.

Ökat samarbete i cykelfrågan

Svenska Cykelstäder vill öka samarbetet mellan alla aktörer inom samhällsplaneringen och tillsammans förbättra arbetet med cykling på alla nivåer. Genom att samverka för ökad cykling genom föreningen kan mer uppnås med samma medel.

För ett Sverige i framkant

Det finns bara en väg framåt för framtidens städer, och det är att främja ekonomisk konkurrenskraft, minska klimatpåverkan och främja social utveckling. Svenska Cykelstäder pekar ut vägen dit och tar ledartröjan för ett Sverige i framkant.

Styrelsen

Moa Rasmusson, ordförande (L), Sollentuna
Thomas Rödin Hulth, vice ordförande (MP), Helsingborg
Elias Aguirre (S), Linköping
Anders Samuelsson (C), Jönköping
Göran Frödin (M), Karlstad
Christina Bernhardsson (S), Umeå
Sara Richert (MP), Örebro
Stefan Bergström (C), Sundbyberg
Klara Ellström (MP), Uppsala


Cykelstäderna

 
 

Cykelregionerna


Associerade medlemmar

 

Vill er kommun, region eller organisation bli medlem?

Att vara medlem i Svenska Cykelstäder är en kvalitetsmärkning på att man tillhör de bästa aktörerna inom cykling, och menar allvar med sina ambitioner för mer tillgängliga, framkomliga, hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer.

Ansök om medlemskap