Image

9 februari 2022: Regioner för cykling workshop

En workshop i två delar för arbetsgruppen "Regioner för cykling" på följande teman:

Nationell plan – Svenska Cykelstäders remissvar

Trafikverket har lämnat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 på remiss till bl.a. Svenska Cykelstäder. Vi diskuterar hur planen tar höjd (eller saknar höjd) för cykelåtgärder, såväl utmed stamvägnät som det regionala statliga vägnätet. Vi workshoppar kring vad nätverket ser som viktigt att lyfta i sitt yttrande.

Transportstyrelsens uppdrag att analysera regler för ökad cykling

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera ett antal planerings- och trafikregler så att andelen som reser med cykel kan öka. Två av dessa frågor, regler om cykling mot enkelriktat samt säker omkörning av cyklande, ska delredovisas 31 mars. Chris Patten från Transportstyrelsen berättar mer om uppdraget och vi workshoppar kring vad regiongruppen ser som viktigt att lyfta till Transportstyrelsen, med särskilt fokus på delarna som ska rapporteras i mars.

Datum: Onsdag 9 februari
Tid: 9:30–12:00
Plats: Digitalt

Öppet för representanter från medlems- och icke-medlemsregioner.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 073-078 08 35 

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Mötet kan komma att spelas in.