Image

30 augusti 2021 Arbetsgruppsmöte Friflytande mobilitetstjänster

En diskussionsplattform kring kunskapsutbyte och samverkan mellan kommuner om friflytande mobilitetstjänster. Vid uppstartsmötet den 8 juni 2021 gick vi igenom status i olika kommuner och diskuterade hur vi kan arbeta vidare med frågan (kontakta oss för minnesanteckningar och videoinspelning).

Vid detta möte diskuterar vi gemensamma krav att ställa på operatörer samt det fortsatta arbetet inom gruppen.

Datum: Måndag 30 augusti
Tid: 13:00–14:30
Mötet välkomnar alla kommuner som har friflytande mobilitetstjänster eller som är på väg att få. 

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Mötet kan komma att spelas in.

Omslagsbild: niklasfotografics/Unsplash (beskuren)