Image

28 oktober 2021 Arbetsgruppsmöte Mikromobilitetstjänster

Arbetsgruppsmöte avseende friflytande mikromobilitetstjänster. Vi ses i mindre grupp denna gång, med de kommunala kontaktpersonerna. Vid detta möte diskuterar vi vilka gemensamma krav vi kan ställa på aktörer under 2022 samt fördelar arbetsuppgifter med att sammanställa data.

Datum: Torsdag 28 oktober
Tid: 13:00–15:00
Plats: Digitalt
Mötet är öppet för kommunala kontaktpersoner i Arbetsgruppen för mikromobilitetstjänster; kontakta oss om du vill bli det! Kontakta även oss för minnesanteckningar och videoinspelning från föregående möten.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84

Hantering av personuppgifter

Genom att anmäla dig så godkänner du var hantering av personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som du kan ta del av här. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Mötet kan komma att spelas in.

Omslagsbild: niklasfotografics/Unsplash (beskuren)