Image

Efter årsmötet – ny styrelse, nytt politiskt program och nya medlemskriterier

Årsmötet den 27 maj hade en späckad dagordning. En ny styrelse valdes med stor politisk bredd och spridning över hela landet.

Årsmötet antog ett politiskt program med 30 punkter för att öka cyklingen och genomföra vår vision om att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel.

Årsmötet antog också nya medlemskriterier som öppnar upp för fler att bli medlemmar. För att bli medlem i Svenska Cykelstäder ska kommunen/regionen stödja föreningens vision, ha fattat ett politiskt beslut om att bli medlem, samt ha fattat ett politiskt beslut om att verka för ökad cykling i kommunen/regionen. Det går också bra för företag och organisationer att bli associerade medlemmar. Ju fler vi blir desto starkare kan vi driva cykelfrågan tillsammans!

Utöver det antog årsmötet reviderade stadgar. Här hittar du de nya stadgarna och övriga handlingar från årsmötet.

Styrelse Svenska Cykelstäder 2020-2021

Moa Rasmusson (L), ordförande, Sollentuna omval
Christina Bernhardsson (S), vice ordförande, Umeå omval
Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen omval
Gustav Hemming (C) , Region Stockholm omval
Anders Samuelsson (C), Jönköping omval
Mats Werne (L), Helsingborg omval
Emmyly Bönfors (C), Göteborg nyval
Jenny Lundström (MP), Region Uppsala nyval
Sofia Stynsberg (M), Växjö nyval