Image

Årsmöte 27 maj 2020 kl. 9

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte den 27 maj kl. 9. Givet omständigheterna kommer årsmötet ske digitalt i år.

Motioner ska ha inkommit till info@svenskacykelstader.se senast den 30 april.

Nomineringar till styrelsen ska skickas till valberedningen via info@svenskacykelstader.se senast den 30 april.

Handlingar

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning
Nya stadgar (pdf), (word med spårade ändringar)
Medlemskriterier och avgifter
Verksamhetsplan
Politiskt program
Valberedningens förslag

Nationellt resultat webbinarium efter årsmötet

Efter årsmötet, vid kl. 10:30, anordnas det nationella resultatwebbinariet som du kan anmäla dig till här.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84