Image

Årsmöte 26 maj 2021 kl. 14

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte den 26 maj kl. 14. Givet omständigheterna kommer årsmötet ske digitalt i år.

Nomineringar till styrelsen ska skickas till valberedningen via info@svenskacykelstader.se senast den 12 april.

Motioner ska ha inkommit till info@svenskacykelstader.se senast den 30 april.

Alla ordinarie och associerade medlemmar är välkomna att delta. Vid val och voteringar vid föreningsstämmor äger varje ordinarie medlem (kommuner och regioner) en röst. Om medlem representeras av mer än en person, får samtliga delta i diskussionen men endast en av dem rösta. Associerade medlemmar har inte rösträtt. Röstlängden fastställs under årsmötet.

Handlingar

... kommer att publiceras här innan mötet.

Kontakt

info@svenskacykelstader.se / 073-324 77 84

Omslagsbild: Svenska Cykelstäder